onsdag 21 januari 2015

Medievärlden 2015: Charlotta Friborg, Uppsala Nya Tidning


"Vissa möjligheter till besparingar som inte skadar produkten"
*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?
- Redan i dag har en del tidningar släppt printdistributionen i områden där det är särskilt dyrt att dela ut. Exempelvis finns Dagens Nyheter bara som e-tidning på Gotland. Den här utvecklingen kommer nog stegvis att fortsätta.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Svårt att säga, räckvidden ökar nu snabbt digitalt. Intäktsmässigt är print fortsatt avsevärt större än digitalt.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Det beror på vad man menar med sparpaket. Det finns alltid vissa möjligheter till besparingar som inte skadar produkten, men självklart finns det ett samband mellan redaktionella resurser och redaktionella möjligheter.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Det beror förstås på vilka individer man knyter till sig. UNT har valt att arbeta huvudsakligen med fast anställd redaktionell personal, men vi har också många duktiga frilansare och vi kommer nog alltid att behöva vikarier vid bemanningsluckor.

SISTA: Detta var sista medieprofilen i enkäten med frågor inför 2015. De fyra största dagstidningarna ville inte vara med.
På måndag: En busstidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar