torsdag 28 januari 2010

Tidningschef 5: Frida Boisen, ToppHälsa

Frida Boisen tog i maj 2009 över tränings- och livsstilsmagasinet ToppHälsa. Tidningen fångar ett område där trender och förnyelser ständigt dyker upp. Och Frida följer samma koncept i tidningen.
- Jag ska fortsätta arbetet med att göra en än mer angelägen och bättre ToppHälsa. Vi är och ska vara det självklara alternativet för alla som vill välja att ta steget mot ett hälsosammare, härligare liv.

"Förändring och förnyelse är
en absolut förutsättning för
en levande angelägen tidning
"

Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas?
- Jag vill att vi ska överraska mer, synas och höras mer. Jag vill självklart genom att toppa formen på tidningen fortsätta jobba för den rekordartade positiva utveckling ToppHälsa haft på annonsförsäljningen, prenumerationstal och övergripande resultat det senaste året. Att toppa tidningen redaktionellt är ett teamwork och något hela redaktionen jobbar stenhårt med, varje dag, från att jobba fram nya spännande temanummer, till att kläcka nya inslag i tidningen, till att slipa texter och plocka fram det absolut bästa ur varje ämne.

Förnyare/tidningsmakare eller förvaltare?
- Jag är definitivt en förnyare och - såväl tidningsmakare som idémakare. Jag älskar att spåna fram nya koncept och idéer. Förändring och förnyelse är en absolut förutsättning, ett hjärta, en motor och puls för en levande angelägen tidning.

Förändringar du genomfört
- Sedan jag tillträdde har jag infört mer träning i tidningen genom det nya stående inslaget träningskvarten, gjort om och samlat expertsidorna, rekryterat nya profiler som Dr Åsa och profilerat samtliga experter.
- Nyhetssidorna i ToppHälsa är vassare, nyhetsnotiserna bättre, vi har också infört fler tester, både ett stående test inom träningsområdet och ett på skönhetsprodukter.
- Jag har också gjort om innehållet på vårat matuppslag Matspionen. Ledarsidan har fått en omgörning. Vi har också början använda oss av vår läsarpanel redaktionellt. Bakom hälsokulissen är en helt ny sida i tidningen, valet av omslagspersoner och intervjuade personer över huvud taget har blivit betydligt aktuellare - vilket har gett att vi numera blir omskrivna i andra medier för något exklusivt i varje nytt nummer av ToppHälsa.
Och på redaktionen har vi inför ett helt nytt redaktionell system - där vi varit pilotredaktion för hela Bonnier Tidskrifter. Ett fantastiskt system - Caos - som revolutionerat vår tidningsproduktion.
- Vi har också infört ett dagligt väggmöte och inspirerande magic toppmornings med gästföreläsare varannan vecka. Vi utvecklar just nu också nya spännande event för våra läsare.

Färre fasta och fler frilansare?
- Snarare tvärtom. När jag tillträdde tyckte jag att vi köpte in onödigt mycket frilansmaterial och fel sorts frilansmaterial. I dag skriver våra extremt duktiga skribenter på redaktionen mer av texterna i tidningen än för ett år sedan.

Hur behåller ni betalande pappersläsare mot fler gratisläsare på nätet?
- Magasinupplevelsen av ToppHälsa är något våra läsare längtar efter varje månad. Topphalsa.se bjuder på glimtar från magasinet, men ska vara en annan mer interaktiv upplevelse med diskussionsforum, bloggar, frågor och svar knutet till aktuella ämnen. Nu i vår håller vi på att bygga om topphalsa.se och satsa mer på vår sajt.

Var står din papperstidning om tre år - innehåll, upplaga, ägarförhållande?
- ToppHälsa kommer att vara större. Nå flera människor och ha en större upplaga. Inte nödvändigtvis bara distribuerad på papper. ToppHälsa kommer också att finnas som ett webmag, som ett digitalt magasin, gissningsvis på Apples tablet som app på iPhone.
- Jag tror att ToppHälsa kommer att fortsätta vara Bonnierägt, eftersom jag är övertygad om att vi kommer att vara en fortsatt lönsam och växande affär.

I MORGON: Familjetidningens chef.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar