torsdag 2 juni 2011

En viking blir tidning och hjälper kommunen

En viking från 1000-talet dyker upp i 2010-talet.
Estrid heter hon.
Nu i en form av tidning från Täby kommun.

Kommuntidningar brukar ofta vara tråkiga. Torra redogörelser, intervjuer med pampar och ibland någon kvinna. Oftast visas de bara i porträttbilder.
Sällan är det läslockande.
Men Estrid är riktigt fräsch!

Kommunen har tagit hjälp av två produktionsbolag som kan sina jobb.
Pappret är lite matt med en fin vithet, texterna är korta, det är variation i bilderna där människor kommer fram.

Kommunchefen håller en låg profil när han i en liten kort intro hälsar välkommen.
Han vill göra läsarna nyfikna.
Det gör Estrid med många små notiser och vad som är på gång i kommunen; på gator och torg, i trafiken, för barnens lekplatser och ett nytt center för seniorer.

Största reportaget är från kommunens ungdomsmottagning. Här står korgar och skålar med kondomer lite överallt, gratis att ta för sig. Safety first i nöjeslivet.
Säkerheten speglas också i att medborgarna uppmanas att komma med synpunkter på hastighetsgränserna.

Två missar ser jag i presentationen. Täbys nya centrum växer nu fram. Det illustreras med en stor teckning från torget som verkar bli en mingelplats (bilden). Jag hade gärna sett att de tre små bilderna med fotomontage hade dragits upp större. Då hade ögonen fått en uppfattning om hur det blir kring torget.

Andra missen är intervjun med en prisad företagare (bilden). Här har rubriker och text lagts in i bilden. Ett stilbrott jämfört med den övriga layouten och dessutom svårläst.

Tidningen kan kännas lite tunn i handen och namnet Estrid förutsätter att invånarna känner en koppling till personen. Annars kan det lätt uppfattas som en tidning i kvinnokampen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar