söndag 31 januari 2010

Måndagskrönika: Tyckt om tryckt på papper

Sex tidningschefer - alla tror på framtiden för sina papperstidningar.
Alla utom en är överens om att förnyelser behövs.
Men de uttrycker sig lite snårigt.
En del läsare har hört av sig med synpunkter på utläggningarna.

Daniel SandströmSydsvenskan säger:
”..med fördjupad nyhetsbevakning i pappret och en snabb instrumentell och läsardialogisk nyhetsförmedling på nätet”.
En läsare som är van vid papperstidningen hörde av sig i ett mejl och förstod inte riktigt.
”Ursäkta, men vad f-n är detta? Och får en tidningsman överhuvudtaget uttrycka sig så?”

Daniel Sandström förtydligar i en kommentar direkt i bloggen:
- Nyheter är det absolut viktigaste vi har att erbjuda våra läsare. Men i varje kanal måste man bearbeta nyheterna på olika sätt. Nätet gör nyheterna till nyheter samma dag som det händer, då måste papperstidningen göra något mer av nyheterna - fördjupa dem, lägga till något ytterligare för att de ska fungera dagen efter.

Lars Mohlin Kvällsposten fick till det riktigt ordentligt i sin beskrivning:
”…genom att erbjuda en välredigerad, lättillgänglig och extremt portabel nyhetsupplevelse till det facila priset av elva kronor.”
Mohlin är mycket försiktig med förnyelser. Han har varit med om några resor med dåliga resultat. Sammanslagningen KvP-GT blev en flopp. Sen tog Expressen över och en amerikansk guru höll på att ta död på hela tidningen på kort period.
Nu är Kvällsposten, som en edition av Expressen, en klassisk kvällstidning igen och Mohlin ser sig som ”förvaltare” med ett pålitligt innehåll: väder, listor med villapriser och inkomster, kriminal- och sportnyheter från Sydsverige. Upplagan klarar sig bra.

Friskast med idéer är Frida BoisenToppHälsa som gjort många förnyelser i sin tidning. En läsare kommenterade:
”Vilken tjej! Hon vet hur man marknadsför en tidning. Efter att ha läst bloggen ville jag springa och köpa ToppHälsa”.

Den här bloggen kommer att fortsätta att granska papperstidningar - och kolla lite på nätet också.
2010 blir ett viktigt år. Annonsmarknaden avgör mycket.

Kvällspressen väntar mycket av vinter-OS, fotbolls-VM, Victorias bröllop - kanske även Madeleines - valår.
Förr var OS och VM en säljare för kvällstidningar. Nu tar tv och nätet det mesta. Skvallerpress och tillfälliga bröllopstidningar blir vinnare på Victoria.
Kvällspressen har inte varit förtjust i att öppet redovisa upplagesiffror under 2009 och blir det nog inte heller 2010. Prishöjningen med en krona kommer nog också att påverka försäljningen.

Familjetidningarna har dömts ut under 70-, 80- och 90-talet men de hänger kvar, opåverkade av trender, och med samma innehåll - mat, korsord, följetonger och reportage om jordnära ”vanliga” människor.
De klarar 10-talet också utan förändringar.
En stor kommande läsargrupp är kvinnor som inte längre kan identifiera sig med Damernas värld, Tara och Amelia - då är familjetidningarna en naturlig fortsättning.

För lokaltidningar väntar samarbeten, sammanslagningar, friställningar. Tidningarna blir i grunden likadana, bara vissa lokala nyhetssidor byts ut.
Minst oroliga för webben bör specialtidningar vara; antikviteter, fiske och jakt, traktorer, psykologi… Det är intressen och fördjupningar där webbens snabba nyheter betyder mindre.

lördag 30 januari 2010

Tidningschef 6: Håkan Ström, Hemmets Journal

Håkan Ström tog i fjor över Hemmets Journal, den största av familjetidningarna.
20 år på tidningen Land har gett honom erfarenhet av liknande innehåll som i HJ - mycket människor och jordnära.

Han beskriver sig själv som envis och målmedveten och vill inte göra förändringar bara för förändringens skull.
Men lite vill köra sin egen linje.

”Tappar man taget
slår
det tillbaka i form

av sämre tidningar”

Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas!

- Att förnya och förändra tidningen med försiktig hand. Att tidningen ska behålla sin position som Sveriges största veckotidning.

Förvaltare eller förnyare/tidningsmakare?
- Jag ser mig som tidningsmakare. Varje dag, året runt, är det hårt arbete som gäller. Tappar man taget så slår det omedelbart tillbaka i form av sämre tidningar och tappad upplaga.

Förändringar du gjort
- Just nu genomför vi ett antal förändringar. Vi tar bort en del fasta avdelningar för att skapa mer luft i mallningen. Vi gör nya vinjetter, lyfter fram medarbetare i nya bildbylines, gör tidningens mallning mer flexibel, flyttar en del avdelningar i tidningen till nya platser, satsar på en lite ljusare och modernare layout på förstasidan.

Färre fasta journalister och fler frilansare?
- Ingen större förändring just nu. På lite sikt tror jag att det går mot mer frilansinköp.

Hur behåller ni betalande pappersläsare mot gratisläsare på webben?
- Vi publicerar bara ett fåtal artiklar ur den aktuella tidningen på webben. Vi ser webben som en möjlighet för lite yngre läsare att komma i kontakt med papperstidningen.

Var står din papperstidning om tre år - innehåll, upplaga, ägare?
- Innehållet är i huvudsak samma som i dag. Upplaga 220 000 ex/vecka. Egmont fortfarande ägare.

torsdag 28 januari 2010

Tidningschef 5: Frida Boisen, ToppHälsa

Frida Boisen tog i maj 2009 över tränings- och livsstilsmagasinet ToppHälsa. Tidningen fångar ett område där trender och förnyelser ständigt dyker upp. Och Frida följer samma koncept i tidningen.
- Jag ska fortsätta arbetet med att göra en än mer angelägen och bättre ToppHälsa. Vi är och ska vara det självklara alternativet för alla som vill välja att ta steget mot ett hälsosammare, härligare liv.

"Förändring och förnyelse är
en absolut förutsättning för
en levande angelägen tidning
"

Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas?
- Jag vill att vi ska överraska mer, synas och höras mer. Jag vill självklart genom att toppa formen på tidningen fortsätta jobba för den rekordartade positiva utveckling ToppHälsa haft på annonsförsäljningen, prenumerationstal och övergripande resultat det senaste året. Att toppa tidningen redaktionellt är ett teamwork och något hela redaktionen jobbar stenhårt med, varje dag, från att jobba fram nya spännande temanummer, till att kläcka nya inslag i tidningen, till att slipa texter och plocka fram det absolut bästa ur varje ämne.

Förnyare/tidningsmakare eller förvaltare?
- Jag är definitivt en förnyare och - såväl tidningsmakare som idémakare. Jag älskar att spåna fram nya koncept och idéer. Förändring och förnyelse är en absolut förutsättning, ett hjärta, en motor och puls för en levande angelägen tidning.

Förändringar du genomfört
- Sedan jag tillträdde har jag infört mer träning i tidningen genom det nya stående inslaget träningskvarten, gjort om och samlat expertsidorna, rekryterat nya profiler som Dr Åsa och profilerat samtliga experter.
- Nyhetssidorna i ToppHälsa är vassare, nyhetsnotiserna bättre, vi har också infört fler tester, både ett stående test inom träningsområdet och ett på skönhetsprodukter.
- Jag har också gjort om innehållet på vårat matuppslag Matspionen. Ledarsidan har fått en omgörning. Vi har också början använda oss av vår läsarpanel redaktionellt. Bakom hälsokulissen är en helt ny sida i tidningen, valet av omslagspersoner och intervjuade personer över huvud taget har blivit betydligt aktuellare - vilket har gett att vi numera blir omskrivna i andra medier för något exklusivt i varje nytt nummer av ToppHälsa.
Och på redaktionen har vi inför ett helt nytt redaktionell system - där vi varit pilotredaktion för hela Bonnier Tidskrifter. Ett fantastiskt system - Caos - som revolutionerat vår tidningsproduktion.
- Vi har också infört ett dagligt väggmöte och inspirerande magic toppmornings med gästföreläsare varannan vecka. Vi utvecklar just nu också nya spännande event för våra läsare.

Färre fasta och fler frilansare?
- Snarare tvärtom. När jag tillträdde tyckte jag att vi köpte in onödigt mycket frilansmaterial och fel sorts frilansmaterial. I dag skriver våra extremt duktiga skribenter på redaktionen mer av texterna i tidningen än för ett år sedan.

Hur behåller ni betalande pappersläsare mot fler gratisläsare på nätet?
- Magasinupplevelsen av ToppHälsa är något våra läsare längtar efter varje månad. Topphalsa.se bjuder på glimtar från magasinet, men ska vara en annan mer interaktiv upplevelse med diskussionsforum, bloggar, frågor och svar knutet till aktuella ämnen. Nu i vår håller vi på att bygga om topphalsa.se och satsa mer på vår sajt.

Var står din papperstidning om tre år - innehåll, upplaga, ägarförhållande?
- ToppHälsa kommer att vara större. Nå flera människor och ha en större upplaga. Inte nödvändigtvis bara distribuerad på papper. ToppHälsa kommer också att finnas som ett webmag, som ett digitalt magasin, gissningsvis på Apples tablet som app på iPhone.
- Jag tror att ToppHälsa kommer att fortsätta vara Bonnierägt, eftersom jag är övertygad om att vi kommer att vara en fortsatt lönsam och växande affär.

I MORGON: Familjetidningens chef.

onsdag 27 januari 2010

Tidningschef 4: Viveka Hedbjörk, Hallandsposten

Viveka Hedbjörk tog över som chefredaktör på Hallandsposten vid årsskiftet 2009.
Hon har stor rutin med chefsroller på olika tidningar. Några har varit gratistidningar som gått i graven. Det har gett henne erfarenhet med lite turbulens i jobbet.
När Viveka tog över Hallandsposten var det lite turbulens. Ett samarbete har bland annat inletts med Hallands Nyheter.
Nu ser hon att Hallandsposten har en styrka att möta nya tider.

”En del läsare har
uppfattat det som att

HP blivit tuffare”

Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas?
- Mitt mål är att bibehålla och helst öka Hallandspostens och www.hallandsposten.se gemensamma räckvidd. Hög räckvidd är en förutsättning för att vi ska kunna sälja annonser och därmed ha intäkter som kan finansiera journalistiken. Jag tror att HP har goda förutsättningar att lyckas med det här. Vi arbetar på en stark marknad och vi har en djup förankring i vårt område.

Förnyare eller förvaltare?
- Jag ser mig både som förvaltare och förnyare. Förvaltare därför att vi har en lång, framgångsrik historia att bevara, förnyare därför att nya tider har andra krav på sin nyhetsförmedlare. För mig är den en framgångsfaktor att kunna balansera dessa båda faktorer med varandra. Jag har en ödmjuk hållning till vad mina föregångare har uträttat och är inte intresserad av att ändra något bara för att sätta min prägel.

Förändringar du genomfört
- Mitt första år har nästan uteslutande ägnats åt organisatoriska frågor. Jag kom hit i ett skede när redaktionen var djupt skakad av ägarbyte, neddragningar och sammanslagningsidéer. Mycket kraft har ägnats åt att hitta tillbaka till arbetslust och arbetsformer som fungerar. Det har visat sig att jag har en radikalt annan syn i utgivarfrågor än min föregångare, vilket efterhand synts mer och mer i spalterna. En del läsare har uppfattat det som att HP blivit tuffare.

Färre fasta journalister och fler frilansare?
- Hösten 2008, innan jag började, genomfördes personalminskningar på redaktionen. För ögonblicket kan inte jag se något behov av att minska antalet fasta journalister mer. Vi anlitar inte särskilt många frilansare, och jag tror inte att de kommer att bli fler.

Hur behåller ni pappersläsare mot fler gratisläsare på nätet?
- Vi har inte ännu hittat formen för hur samspelet mellan papperstidningen och webben ska se ut. Vi ser å andra sidan inte att vi har någon identifierbar flykt från tidningen till webben, det vi ser är att fler tidningsläsare också besöker webben. Vi jobbar med flera olika idéer för hur webben och tidningen ska driva läsare/trafik åt varandra. Förhoppningsvis tar detta mer form under 2010.

Var står din tidning om tre år?
- Jag hoppas och tror att HP om tre år har samma upplaga som nu och jag känner mig rätt säker på att vi har samma ägare som nu (Stampen).Vad gäller tidningens innehåll tror jag vi kommer att gå åt mer analyserande, fördjupande journalistik av hög kvalitet, matchat med den snabba journalistiken på webben.

tisdag 26 januari 2010

Tidningschef 3: Lars Mohlin, Kvällsposten

Kvällsposten har alltid varit en dominerande kvällstidning i Sydsverige. Sedan november 1998 ägs tidningen av Expressen och är en edition av den.
På redaktionen i Malmö jobbar man hårt för att ge Kvällsposten en fortsatt sydsvensk och skånsk profil.

Lars Mohlin
tog över som chefredaktör i slutet av 2008. Han hade under många år dessförinnan haft roller som redigerare, nattchef och redaktionschef.
Mohlin är ytterst försiktig med att förändra en klassisk kvällstidning."Vi kommer att ta
marknadsandelar
av Aftonbladet"


Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas?

- Kvällsposten ska vara Sydsveriges ledande nyhetstidning, och det tycker jag att vi är. Framgång i den här branschen mäts i antalet läsare och ekonomiskt resultat. På båda punkterna har KvP presterat bra de senaste åren. Jag är övertygad om att vi även framöver kommer att ta marknadsandelar från vår huvudkonkurrent Aftonbladet.

Förvaltare eller förnyare/tidningsmakare?
- Det finns många exempel på hur ”förnyare” gjort stor skada på svenska tidningar, så med ditt ordval ser jag mig mer som ”förvaltare”. Jag har stor respekt för det kunnande som finns på tidningen.

Förändringar du genomfört?
- Vi jobbar mycket med vår skånska identitet. Bilden av en kvällstidning skapas inte bara av innehållet i tidningen utan till stor del av våra löpsedlar. Vi har det senaste året fokuserat på att öka andelen löp med lokal prägel.

Färre fasta journalister och fler frilansare?
- Den allmänna trenden i Sverige (och världen!) är att redaktionerna krymper, och det gäller både fast anställd personal och frilansare. Så även på min tidning.

Hur behåller ni betalande pappersläsare mot fler gratisläsare på webben?
- Genom att erbjuda en välredigerad, lättillgänglig och extremt portabel nyhetsupplevelse till det facila priset av elva kronor. Papperstidningen är överlägsen webben på många sätt.

Var står din papperstidning om tre år - innehåll, upplaga, ägarförhållande?
* Innehåll - Fortsatt satsning på klassisk kvällstidning med mycket sport-, krim- och nöjesjournalistik.
* Upplaga - Tillsammans med kollegerna på GT och Expressen har vi då passerat Aftonbladet.
* Ägarförhållande - Bonniers.

Tidningschef 2: Erika Funke, Antikvärlden

Intresset för antikviteter och auktioner ökar.
Tacka mycket Antikrundan i tv för det. De entusiastiska experterna får fler att titta på vad de har hemma.
Många tidningar har hakat på och börjar skriva mer om antikviteter

Antikvärlden
är en specialtidning som har funnits i drygt 20 år.
Erika Funke (bilden nedan) tog över som chefredaktör i juni i förra året.
Hon har märkt det ökade intresset och anpassat tidningen lite efter nya trender.

"Vi kommer att höja
upplagan med en tredjedel"


Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas!
- Att skapa en modern antiktidning med en tydlig profil som attraherar en bredare målgrupp än den vi har i dag. Dit når jag genom att arbeta konsekvent, och genom att kommunicera tydligt till medarbetarna vad vår tidning står för. Att skapa bra relationer är A och O. Samtidigt är det viktigt att aldrig sitta still, att alltid lyssna utåt och fråga efter hur vi kan göra saker ännu bättre.

Förnyare eller förvaltare?
- Båda delarna, absolut. Jag är en förnyare, men håller mig ändå inom vissa ramar.

Förändringar du genomfört?
- Jag har sjösatt en omprofilering av tidningen, skrivit en redaktionell policy och anlitat en ny AD. Tillsammans har vi arbetat fram en redesign av tidningen, tagit fram ett nytt omslag och skapat en ny arbetsordning kring omslagen.

Färre fasta journalister och fler frilansare?
- Ja, men så har det alltid varit på vår redaktion.

Hur behåller ni betalande pappersläsare mot fler gratisläsare på webben?
- Den typ av material vi arbetar med är lätt att fördela mellan tidning och webb. Inspiration och fördjupning i tidningen, marknad och snabb service på webben.

Var står din tidning om tre år - innehåll, upplaga, ägarförhållande?
- Papperstidningen har höjt upplagan med en tredjedel och är tillsammans med webben ett självklart val för alla som är aktiva inom vårt område.

söndag 24 januari 2010

Tidningschef 1: Daniel Sandström, Sydsvenskan

Först i enkätserien bland tidningschefer är Daniel Sandström, Sydsvenskan.
Sandström fick överta chefredaktörsjobbet i augusti 2008 sedan den förre, Peter Melin, plötsligt avlidit.
Då var Sydsvenskan långt framme i en förändringsprocess som Melin dragit igång.
Det blev Daniel Sandström som fick samordna alla delar och sjösätta det.

"Tidningen måste vara aptitlig
- något man inte bara "läser"

* Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas?
- Vårt mål är att sätta agendan i vår region, med fördjupad nyhetsbevakning i pappret och en snabb och instrumentell och läsardialogisk nyhetsförmedling på nätet (och mobil). Det lyckas vi med ofta, men vi kan bli bättre.

* Ser du dig som förvaltare eller förnyare/tidningsmakare?
- Jag tror inte att någon tidningschef kan vara förvaltare i dessa dagar, generellt är jag väldigt road av att utveckla och tror att fortsatt utveckling av både papper och webb är absolut nödvändigt.

* Nämn förändringar du genomfört.
- Den största förändringen är att vi försöker göra en mer planerad tidning, papperstidningen kan inte ägna sig åt att berätta om vad som hände igår (för det har vi redan berättat på nätet) utan framför allt lyfta fram konsekvenserna av det som hände igår. Det betyder att man går från att vara reaktiv till proaktiv, fler egna satsningar och fördjupningar.

* Går det mot färre fasta journalister och fler frilansare på din tidning?
- Vi går mot rörligare kostnader generellt, för att möta en allt mer föränderlig marknad. Behoven för en tidning förändras i takt med omvärlden, och vi kan inte göra allt själva vilket betyder att det finns en rad funktioner där det blir intressant att hitta kvalificerad frilansmedarbetare framöver.

* Hur behåller ni betalande pappersläsare mot fler gratisläsare på webben?
- Genom en tydligare rollfördelning mellan print och webb, med fördjupad nyhetsbevakning i pappret och en snabb, instrumentell och läsardialogisk nyhetsförmedling på nätet. Papperstidningens material måste vara optimalt presenterat, det räcker inte bara med klassisk svart-vit nyhetsredigering. Tidningen måste vara aptitlig, mer något man upplever med alla sinnen, och inte bara "läser". På nätet blir det viktigt att fokusera på sociala medier och interaktivitet. Nyheter är kärnan i båda kanaler, men nyheter i sig är hygienfaktorer, det är hur man processar dem, förädlar dem, skapar mervärde i respektive kanal som kommer att vara avgörande för framgång.

* Var står din papperstidning om tre år - upplaga, innehåll, ägarförhållande?
- Vi är fortsatt starka, med tydliga roller för alla kanaler. Vi kommer att bli starkare på pappret i helgerna och ha en fortsatt stark totalupplaga men minska med någon procent i TS (Tidningsstatistik), men framför allt se en stor fortsatt ökning av läsare och aktivitet på nät. Mobilen och läsplattan kommer att bli stora innehållsförmedlare, frågan är bara hur tidigt, dvs när genombrottet kommer. Samtidigt kommer alla tidningsägare världen över göra allt vad de kan för att hitta sätt att tjäna pengar på den digitala trafiken.

fredag 22 januari 2010

Nya utmaningar för tidningscheferPapperstidningarna har det tufft och står inför snabba förändringar.
Under 2009 fick flera tidningar nya chefer som möter helt nya utmaningar än förut.

* Fler läser gratis på webben.
* Färre fast anställda journalister.
* Mera samarbeten och sammanslagningar.
* Förvaltare av det traditionella eller är förnyare som hittar nya grepp?

Förändringarna är många och vägarna olika.
Sex chefer för olika tidningar ställer upp och svarar på följande:

1. Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas?
2. Ser du dig som förvaltare eller förnyare/tidningsmakare?
3. Nämn några förändringar du genomfört i tidningen/på redaktionen?
4. Går det mot färre fasta journalister och fler frilansare på din tidning?
5. Hur behåller ni betalande pappersläsare mot fler gratisläsare på webben?
6. Var står din papperstidning om tre år - innehåll, upplaga, ägarförhållande?

PÅ MÅNDAG kommer den första.

torsdag 21 januari 2010

Svårläst när Ving vill ge inspiration

Resekatalogen är död - inspirationsmagasinet är här.
Ving slopar katalogerna och ger ut inspirationstidning i stället.
Fler bokar på nätet och vill bli inspirerade av annat än hotell.
En liten hotellkatalog finns dock fortfarande kvar.

Inspirationen är förstås från Vings egna resor.
Vackra bilder, allt perfekt kring upplevelserna.
Men läsmässigt är magasinet inte helt inspirerande.
Texten är mycket svår för ögonen.

En reklambyrå har gjort magasinet och reklambranschen älskar det smala, tunna typsnittet.
Det är inte gjort för tidningsläsning.
När det inte heller finns mellanrubriker blir det bara jobbigt för ögonen.
Det blir en ansträngning att upptäcka vad Ving vill inspirera med.

Ändå blir det mycket hotell i magasinet, men på lite annat sätt. Hur perfekt det är att bo och leva i och kring Vings hotell. Bilderna saknar dock människor som upplever något i miljön.

* Ann Söderlund, en fyrabarnsmamma, tar med sig sina fyra grabbar - det verkar vara tre barn och en pappa - och skriver dagbok från familjesemestern. Hon vill upptäcka om livet på Vings resort är så där med azurblått vatten, kärleksröd atmosfär och glassen bubbelrosa.
Det är det. Allt. Inte ett missnöje för 33 000-kronorsveckan.
Det borde kanske stannat i dagboken.
* Hotell som barn älskar har Ving också efter ett enkelt recept: glada barn ger glada föräldrar. För barnen räcker det mycket med extra efterrätter och att bli kramade av maskotarna Lollo & Bernie.

* Mat från semestern är några recept på medelhavsmat - allt från ett Ving resort.
* ”Det nya Cypern” visade sig vara en beskrivning av fyra hotell.
* Fem klassiska hotell i storstäder, som har det där lilla extra, får en beskrivning.
* Niklas Wahlgren, som rest runt i Vings värld som resereporter i Förkväll i TV4, får en chans till att berätta om hur bra allt är.
* Tre utflykter på populära öar och några gästers restips från storstäder är det enda utöver hotellivet..

Kanske är magasinet mer inspirerande är de vanliga katalogerna.
Men något hot mot resetidningarna är det inte.
Om det varit journalister som gjort magasinet kunde det blivit ”farligare”.

tisdag 19 januari 2010

Två små som växte stortTvå småttingar
i tidningsvärlden stack ut ordentligt förra året:
Språktidningen och Modern Psykologi.
De är även bland de mest söka och lästa i bloggen här.

Språktidningen kom 2007. I fjor följdes den av Modern Psykologi.
Två områden som kan ses lite tråkiga och saknade pigga tidningar.
Patrik Hadenius är chefredaktör för båda tidningarna.

- För Språktidningen var 2009 ett svårslaget år. Vi fick Kunskapspriset på en kvarts miljon kronor och nominerades till Årets kulturtidskrift och Stora journalistpriset, säger Patrik Hadenius (bilden).
- Det har varit många positiva recensioner och ett starkt gensvar från läsarna. Vi nådde över 20 000 prenumerationer och sålde fler lösnummer än 2008. Vi satsar på samma nivåer i år.

I fjor kom Modern Psykologi. Samma lilla format och layout. Även det gick hem hos läsarna.
-Förvånansvärt många har hört av sig med uppskattade tillrop och tips om vad de vill läsa om. Många vittnar om att de längtat efter en tidning som är seriös, snygg och underhållande. Vi nådde också målet 5 000 prenumeranter redan vid årsskiftet och ser ut att ha sålt 5 000 lösnummer.

- En del detaljer ska finslipas. I januari kom ett nytt nummer och redan det ser lite annorlunda ut. I nästa nummer väntar lite förändringar.
- Målet är att det ska bli ännu större spännvidd i tidningen. Gärna något tungt och avancerat, samtidigt som vi inte släpper det korta och enkla.

- Vi planerar för fem nummer under 2010. Målet är att öka till 10 000 prenumeranter och att hålla kvar vid 5 000 sålda lösnummer. Vi vill fortsätta att locka både fackläsare och den intresserade allmänheten.

lördag 16 januari 2010

Två starka kontraster som lockar läsare

Mest sökt i bloggen: Connoisseur.
I toppen finns också Traktor.
Två vitt skilda tidningar och läsare.

Connoisseur är miljonärstidningen för ”de mest framgångsrika personerna i Sverige”.
Traktor vänder sig till jordnära entusiaster som är intresserade av traktorer, gärna äldre modeller.
De båda chefredaktörerna är förstås glada över framgångarna i en tuff tidningsmarknad.
Peder Lamm (bilden) på Connoisseur:
- Vi fick mycket beröm för vårt senaste julnummer, inget gnäll alls denna gång. Vi fick en hel del artikelförslag, sådant man skulle vilja läsa om, till exempel specifika resor, samlareområden, sporter och intervjuer.
- Annonsörer har jag ingen direkt kontakt med, det lämnar jag till säljavdelningen. Tycker det i möjligaste mån ska vara täta skott mellan annonsörer och redaktion.

Läsarnas tankar och ”trendigt tidningsmakeri” följer också Connoisseur.
- Vi har inför mallar till flera av våra reportageformer för att läsarna ska kunna känna igen sig mellan numren. Vi lättar upp den grafiska profilen och kommer att satsa mer på färgplattor.
- Nu kommer vi att satsa mer på intressanta intervjuer. Vi bygger ut våra notiser med ytterligare ett par sidor och vi har infört en ny sida ”Möte med en läsare” - en kort presentation och miniintervju med en av våra läsare.
- Det är en hel del andra hemlisar…, säger Peder Lamm.

En helt annan målgrupp når Traktors läsare. Förutom intresserade av traktorer och andra maskiner, så fångar tidningen in många spontanköpare som kollar runt i tidningshyllorna.
Det är inte heller läsargruppen som alltid är uppkopplade på internt. Det märks på reaktionerna chefredaktör Göran Svensson (bilden) får.
- Läsarreaktionerna är överväldigande. Mycket positiv respons. Många samtal och brev - alltså brev av papper och med frimärken… - till redaktionen. Även annonsörerna är positiva, fast avvaktande, säger Göran Svensson.
För 2010 är inga planerade förändringar.

FOTNOT: Connoisseur sänds till alla som har minst 1.2 miljoner kronor i årsinkomst. Där fångas 41 300 personer in. En exklusiv tidning i december går till 6 500 personer med en förmögenhet på 5 miljoner.
Papperstidningen, tjock som en katalog, är därför svåråtkomlig.
Men många verkar vilja ha den. Den går heller inte att läsa på nätet.
Läsarnas tre främsta intressen är, enligt tidningens undersökning: Bilar, resor och kapitalförvaltning.

söndag 10 januari 2010

Alltid på en söndag - med bara Skåne

Skåne! Skåne! Skåne!
Världen är Skåne.
Skånska Dagbladet satsar på en egen söndagstidning och vet vad som gäller.

Premiär i dag med tre egna delar: Nyheter. Kultur/nöje/sport/familj. Söndagsmagasin. En fullmatad trestegsraket, säger chefredaktören.
Söndagsmagasinet toppar med ”Jansson frestelse” - komikern Anders Jansson pryder omslaget.
Nyhetstidningen är ”Johansson frestelse” - chefredaktören Jan A Johansson.
Han är stolt i krönikan:
”I 20 års tid har vi levererat en modifierat Sydsvenskan-upplaga till våra läsare på söndagar. Den epoken är slut nu. Från och med i dag gör vi söndagstidningen helt i egen regi - äkta Skånskan rakt igenom.”

Mellan raderna kan man nästan läsa att han är glad över att bli av med Sydsvenskan.
Efter 60 år vill Skånskan nu stå helt på egna ben. Det har varit en del klagomål från läsarna på Sydsvenskan. På söndagar är den tjock och tung med mycket ut- och inrikes och politik.
Skånskan tycker de missat mycket lokalt material. Tidningen bevakar 17 kommuner och anser det är jätteviktigt att läsarna kan se det även på söndagar.
Dessutom finns det stora annonspengar den dagen.

Skånskan rivstartar första delen direkt med de lokala nyheterna. Nio nästan helt annonsfria sidor med händelser från lördagen. Tre helsidesannonser bryter av innan det forsätter med tre skånesidor.
Därmed är det viktigaste - Skåne - avklarat på 13 sidor.
In- och utrikes sammanfattas sedan på två sidor, kort och nyhetsinriktat.
Börssidan och tre annonssidor kommer emellan. Sist finns uppslaget med opinion ledare, debatt och två åsikter från läsare.

Profilieringen är stark och en markering mot Sydsvenskan. Skånskan visar att söndagen en lika viktig nyhetsdag i regionen.
Formen känns igen från andra tidningar, men det är lättläst.

Söndagsmagasinet har också ett eget stuk.
En dryg månad har redaktörerna Mikael Ankarvik och Charlotte Pehrson haft på sig med innehållet.
De har inte blickat långt - även här är det Skåne och mycket människor.
Varför gå över gränsen när det varma och jordnära finns nära och lokalt?
Välskrivna texter och bra bilder.

För ett ungt par sa det klick i kupén på Öresundståget, en tjej renoverade ett hus i Everöd, en kille berättar om sitt jobb, en kvinna hittar balans i livet på en kursgård i Emmaljunga, wrestling i Malmö, vårkänslor på skånska sydkusten och en stor intervju med komikern Anders Jansson.

Ett uppslag är en bildgrej med fest- och premiärfolk. 45 personer, alla namngivna, som varit ute och rört på sig, bland annat en tryffelafton på Ringsjö Wärdshus och en nyårskonsert i Öveds kyrka.
Tulpanodlingar hittades dock inte i Skåne så här års - men blev ändå ett helt uppslag.

Först på slutet med resor finns det värt att röra sig utanför Skåne - en snöresa till Afrika - Atlasbergen i Marocko.
Så mycket Skåne på en söndag!

torsdag 7 januari 2010

Tidningarna som drog flest läsareDet går att ge ut tidningar även i lågkonjunkturen.
Knepet för att lyckas är:
Hitta nischen, var lite annorlunda och håll på stilen!

Efter ett år med den här bloggen går det att utläsa lite av vilka tidningar som väcker mest nyfikenhet. Statistiken är inte heltäckande, men ger lite signaler.
Topplistan för besöken:
* Connoisseur
* Nya Upplagan
* Traktor
* Vildsvin
* Modern Psykologi/Språktidningen.

Många kommer direkt på tidningstiteln eller genom Google och sökord i något ämne.
Även resetidningarna - fem stycken - och heminredning - fyra - lockar läsare.
Två totala kontraster väcker mest nyfikenhet - Connoisseur och Nya Upplagan.
För Connoisseur är det flera från utlandet, troligen välbärgade utlandssvenskar.
Connoisseur, med Peder Lamm som chefredaktör, är miljonärstidningen som det krävs en viss inkomst eller förmögenhet för att få. Även den andra “rikemanstidningen” First Class Concierge lockar.

Nya Upplagan, med kultur, nöje och intervjuer, är tidningen som många kallar helt osannolik. Mycket för sin layout - eller avsaknaden av den. Här läggs bara texten in rakt och enkelt utan utsmyckningar.
Chefredaktören Lars Yngve (bilden) i Ystad får mycket feedback från både läsare och annonsörer och fler inbjudningar för att berätta om sitt tidningsäventyr.

- Nya Upplagan har aldrig haft intention av att vilja, som det heter "ge folk, vad folk vill ha!" och kommer aldrig heller att bli. Vi tilltalar de som gillar att läsa i stället för att skumma. Nyfikenheten på tidningen ökar ständigt och jag föreläser en hel del om tidningen. Vi har en bra laguppställning, säger Lars Yngve.

Lite har han fått ge efter för nya tider. Nya Upplagan finns sedan en tid på nätet - www.nyaupplagan.se - och att ladda hem som pdf-tidning. Lars Yngve bloggar också, men har ännu inte upptäckt Twitter.
Snart väntar också lite djärvare grepp i papperstidningen.
- I början av februari får Nya Upplagan ett helt nytt utseende. Allt kommer att bli mycket tuffare, snyggare och mer tilltalande och ännu mer omtalad. Vi kommer även att gå upp i upplaga under året och satsar framåt.

Vildsvin är en avknoppning av Jaktmarker och Fiskevatten. Vildsvinsstammen ökar kraftigt i landet och därmed har jägarna fått en egen nisch. Premiärnumret i fjor ger fortsättning.
- Vi får frågor från våra läsare om när nästa nummer kommer.
- Så vi kör två nummer i år också. Nytt är att man som prenumerant på Jaktmarker och Fiskevatten även kan prenumerera Vildsvin.
- Annons har funkat bra, trots extremt uselt läge på marknaden, säger chefredaktör Mats Gyllsand.
NÄSTA VECKA: Mer om Modern Psykologi/Språktidningen, Traktor och Connoissur.

söndag 3 januari 2010

Rosa ton lyfter inte riktigt Dagens Ledare

Rosa omslag och en man som målar läpparna.
En tidning ”direkt till beslutsfattare”.
Dagens Ledare överraskar lite med sitt omslag.

Men där slutar det. Insidorna är varken överraskande eller övertygande.
Det är en bra bit för att nå upp till programförklaringen.

”För den moderna ledaren som värdesätter att läsa om ledarskap, försäljning och ledarskap… målsättningen att etablera oss som Sveriges ledande och modernaste ledarskapsmagasin… Premiummagasin som sticker ut med sin design och färgsättning och blir därför en upplevelse att läsa den äkta varan”.

Mannen som målar läpparna är Bingo Rimér, en medieprofil och entreprenör som retar och roar. Tatueringar och kvinnor, en provocerande ledare.
Mer traditionell profil har lägenhetsmäklaren som söker upp objekt åt kunderna i stället för att sälja och en ny klädskapare som drömmer om att bygga upp ett imperium.
En kvinna och påläggskalv som hoppat av karriären för att bli en liten egenföretagare, tyvärr med den oinspirerande rubriken ”Karriären - ett tveeggat vapen”.
En äventyrare, som ger sig på världens högsta berg, och den mongoliske härskaren Djingis Khan, är två som kanske inspirerar dagens ledare i machoprofilen.

Tyvärr har Dagens Ledare inte rätta formen för att få ut sitt budskap. En bra bredd och intressanta artiklar schabblas bort i presentationen.
Texterna är svårlästa, dels en mager stil, dels en ”vanlig” brödtext som är i för liten grad. Textblocken är långa utan att börja på någon ny rad. Rubrikerna lockar inte till läsning. Mellanrubriker är tomma ord som inte drar läsaren vidare.

Det märks mera i den lättsamma biten: golf inomhus med simulering från olika banor i världen, är fyra täta textblock utan radutgångar, lagt på en grön bakgrund.
En magiker som trollar med kort, blir närmast oläsligt.
Färgsättningen, som tidningen vill ha som profil, skrämmer i läsningen. Text i färgplattor är bara svårläst.

Lite märkligt är det med uppslagen om vinet Amarone och bilen Porsche Panamera - det ser mest ut som reklam
Lite rappare borde det varit om av att bygga upp hemsidor, säkerhet och inbrottslarm, it-miljöer och framtidens tv-teknik.

Det var ingen snäll dom eller bra start på tidningsåret.
Dagens Ledare säljs bara till företag, men troligen inte på uppmaning av någon ledare själv. Tyvärr får man en känsla av att denne langar över tidningen till någon underhuggare med ordern: läs igenom och ge mig en kort rapport om det är något jag behöver veta.

Dagens Ledare har en bra bit kvar för att bli en lättläst ”dagens tidning”.