måndag 26 januari 2015

Det kränger lite kring bussresor

Buss och bus - både ock kring tidningen Rese-
magasinet 
Buss.  På en del ställen stavas det bus.
"Bus" kan det också sägas varit med oklarheter om var tidningen finns och hur distributionen sköts. Chefredaktör och redaktionschef avgick hastigt i höstas.
Magasinet ska finnas i stolryggarna hos ett flertal bussbolag, men har saknats hos många.
I logon står ett ordspråk: fluctuat nec mergitur. (Skeppet kränger men går inte i kvav). Bussen verkar i alla fall kränga.


Jag såg magasinet bakom glas och lucka i expeditionen på en busstation. Inte bästa stället att nå läsare, men jag fick ett exemplar vid förfrågan.
Går då läsarna miste om något om de inte får magasinet?
En mängd annonser får de - 67 helsidor av totalt 132 - mer än halva tidningen.
Annonserna är ofta kopplade till bussresor: hotell, övernattning, utflyktsmål, sevärdheter, nöjen. Samma syns i inledningen med de mindre notiserna om nöjen, revyer, utställningar och tävlingar.


Sissel Kyrkjebö (hittar inte norskt ö på tangentbordet) är säljaren på omslaget och hon får sex insidor.
Kortare intervjer finns också med Dana Dragomir och Roger Rönning.
Texterna är en mix av presentation av artisterna och kopplat till en aktuell skiva eller show. Som det brukar vara - artisterna är tillgängliga när det har något på gång.

Riga
Temat i numret är annars resor - de flesta kopplade bussarrangemang: marknaden i Jokkmokk, Riga - som kallas Baltikums Paris - tyska naturområdet Wörlitz-Anlagen, Uppsala och Wermland Opera. Det här var decembernumret så en guide finns också till julmarknader och julshower.
Wermands Opera
Lite udda känns det när magasinet presenterar gruppresor för husbilar och en guide till den som går i tankar på att skaffa hund. Men det gav en del tillhörande annonser.
På slutet kommer långläsning: fem sidor utdrag ur skräckdrottningen Caroline L Jensens senaste bok.

Wörlitz-Anlagen-
Layouten är rak och enkel. Två rubrikrader i topp, två breda textspalter rakt upp och ner, ofta en bild på helsida. Inga krångligheter.
Men ska magasinet läsas i en buss som skakar och har dåligt ljus, så hade jag gärna sett en större grad i texten och mera svärta.
Magasinet har lite klass med fint papper och limmad rygg.
Även om jag inte klagar på texterna och tipsen, så känns den ändå mest som en annonstidning.

onsdag 21 januari 2015

Medievärlden 2015: Charlotta Friborg, Uppsala Nya Tidning


"Vissa möjligheter till besparingar som inte skadar produkten"
*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?
- Redan i dag har en del tidningar släppt printdistributionen i områden där det är särskilt dyrt att dela ut. Exempelvis finns Dagens Nyheter bara som e-tidning på Gotland. Den här utvecklingen kommer nog stegvis att fortsätta.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Svårt att säga, räckvidden ökar nu snabbt digitalt. Intäktsmässigt är print fortsatt avsevärt större än digitalt.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Det beror på vad man menar med sparpaket. Det finns alltid vissa möjligheter till besparingar som inte skadar produkten, men självklart finns det ett samband mellan redaktionella resurser och redaktionella möjligheter.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Det beror förstås på vilka individer man knyter till sig. UNT har valt att arbeta huvudsakligen med fast anställd redaktionell personal, men vi har också många duktiga frilansare och vi kommer nog alltid att behöva vikarier vid bemanningsluckor.

SISTA: Detta var sista medieprofilen i enkäten med frågor inför 2015. De fyra största dagstidningarna ville inte vara med.
På måndag: En busstidning.

tisdag 20 januari 2015

Medieåret 2015: Anna Lindberg,ÖstgötaCorren

Anna Lindberg, publisher och chefredaktör för ÖstgötaCorren.

"Fasta medarbetare
är oerhört viktiga"

*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?
- Det är svårt att säga, men vi kommer inte att göra det i alla fall. Papperstidningen är fortfarande en viktig produkt för en stor del av våra läsare – och då är den viktig för oss.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Vi är ju redan där gällande användande. Så den skärningspunkten är redan nådd. Gällande intäktsdelen finns en hel del kvar att jobba på, men jag har gott hopp om att vi har möjlighet att skapa en digital affär som på sikt bär kostnader för våra digitala produkter. När detta är uppnått kan jag inte säga, det viktiga är att vi har siktet rätt inställt.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Vi har redan haft många år av sparande på olika sätt och klarar fortfarande av vårt uppdrag. Vi kommer att behöva arbeta ännu mer effektivt och kreativt för att producera det våra läsare och användare förväntar sig, men vi arbetar kontinuerligt med flexibilitet, organisation och resursallokering.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Jag tror inte att anställningsformen är det väsentliga, utan hur tydligt uppdraget är. I vårt fall har vi många fasta medarbetare som är oerhört viktiga för vår journalistik, med sin lokala profilering och sina försänkningar i vår region. Det är en otroligt viktig faktor som jag vill vara rädd om.

I MORGON: Charlotta Friborg, Uppsala Nya Tidning

måndag 19 januari 2015

Medieåret 2015: Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet

Vad kan hända med dagpressen 2015?


Lars J Eriksson är chefredaktör för Skånska Dagbladet.

"Mer kvalitet och trovärdighet
med fasta medarbetare"

*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt? 
- Nej inte hela upplagan redan 2015. Däremot håller jag det inte för osannolikt att Svenska Dagbladet kan komma att slopa all papperstidningsdistribution utanför Stockholmsregionen.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Först den dag vi och andra tidningar inte längre kommer ut på papper alla veckans dagar och därmed tvingar läsarna att bli mer digitala, och i så fall är det en utveckling som drivs av att utbärningskostnaderna är för höga för pappersupplagorna. Men av egen kraft kommer inte digital läsning att gå om läsningen av papperstidningen för någon morgontidning.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Innehållet påverkas alltid. Upplageeffekten är mindre tydlig, vi i tidningsbranschen är rätt omoderna och har inte järnkoll på vad slags innehåll som läsarna är beredda att betala för.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Ja, jag anser att tidningar vinner i både kvalitet och trovärdighet med fasta medarbetare, inte minst när en tidning lägger tyngdpunkten på det lokala materialet som vi gör på Skånska Dagbladet. Då krävs det lokalkännedom som byggs upp under lång tid.

I MORGON: Anna Lindberg, ÖstgötaCorren

fredag 16 januari 2015

Medieåret 2015: Ingvar Näslund, Västerbottens-Kuriren

Ingvar Näslund är chefredaktör på Västerbottens-kuriren.


"Det behövs alltid
olika anställningsformer"

*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?
- Det finns sådana tankar hos vissa, dock inte hos oss. En övergång till digitala lösningar tar tid och det är viktigt med långsiktighet i detta arbete.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Vad gäller intäkter så kommer det ta tid. Minst tre till fem år för de mest offensiva tidningarna. Vad gäller läsandet är redan i dag den digitala räckvidden i nivå med papperstidningen hos vissa titlar.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Det är helt beroende på nivån av sparpaket. Vi har hittills lyckats väl med att både effektivisera och behålla hög publicistisk nivå.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Det behövs alltid olika anställningsformer, anställda, frilansare och korttidsvikarier. 

PÅ MÅNDAG: Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet.

torsdag 15 januari 2015

Medieåret 2015: Lars Mohlin, Ystads Allehanda


Vad händer under medieåret 2015? 
Ett antal chefer för landsortstidningar ger sin syn.
Lars Mohlin, chefredaktör på Ystads Allehanda, inleder.

"Innehållet urholkas och försämras
när redaktionerna krymper"
*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?

- I någon mån har det redan skett. Prenumerationspriset för t ex DN är tre tusen kronor högre i Skåne än i Stockholm, vilket gör att endast relativt välbeställda skåningar kan unna sig DN i pappersform.
- Många pratar om att SvD ska lägga ner papperstidningen. Jag är mer orolig för att vår konkurrent Skånska Dagbladet inte ska få ordning på sin miserabla ekonomi och försvinna från marknaden. Det hade varit ett hårt slag för Skåne.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Om frågan gäller intäkter så lär det dröja länge.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Nej. Det är en illusion att tro att det går att minska antalet journalister på en tidning med bibehållen kvalitet. Innehållet urholkas och försämras när redaktionerna krymper. Påverkan på upplagan är mer osäker, här spelar andra faktorer in.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Jag jobbar på en lokaltidning och där är medarbetarnas kunskaper och kontaktnät extremt viktiga framgångsfaktorer. En duktig lokalredaktör är mycket svår att ersätta. I den mån vi använder frilansare och vikarier ser vi gärna att dessa har en mer långvarig relation med tidningen.


I MORGON: Ingvar Näslund, Västerbotten-Kuriren