måndag 19 januari 2015

Medieåret 2015: Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet

Vad kan hända med dagpressen 2015?


Lars J Eriksson är chefredaktör för Skånska Dagbladet.

"Mer kvalitet och trovärdighet
med fasta medarbetare"

*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt? 
- Nej inte hela upplagan redan 2015. Däremot håller jag det inte för osannolikt att Svenska Dagbladet kan komma att slopa all papperstidningsdistribution utanför Stockholmsregionen.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Först den dag vi och andra tidningar inte längre kommer ut på papper alla veckans dagar och därmed tvingar läsarna att bli mer digitala, och i så fall är det en utveckling som drivs av att utbärningskostnaderna är för höga för pappersupplagorna. Men av egen kraft kommer inte digital läsning att gå om läsningen av papperstidningen för någon morgontidning.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Innehållet påverkas alltid. Upplageeffekten är mindre tydlig, vi i tidningsbranschen är rätt omoderna och har inte järnkoll på vad slags innehåll som läsarna är beredda att betala för.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Ja, jag anser att tidningar vinner i både kvalitet och trovärdighet med fasta medarbetare, inte minst när en tidning lägger tyngdpunkten på det lokala materialet som vi gör på Skånska Dagbladet. Då krävs det lokalkännedom som byggs upp under lång tid.

I MORGON: Anna Lindberg, ÖstgötaCorren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar