torsdag 15 januari 2015

Medieåret 2015: Lars Mohlin, Ystads Allehanda


Vad händer under medieåret 2015? 
Ett antal chefer för landsortstidningar ger sin syn.
Lars Mohlin, chefredaktör på Ystads Allehanda, inleder.

"Innehållet urholkas och försämras
när redaktionerna krymper"
*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?

- I någon mån har det redan skett. Prenumerationspriset för t ex DN är tre tusen kronor högre i Skåne än i Stockholm, vilket gör att endast relativt välbeställda skåningar kan unna sig DN i pappersform.
- Många pratar om att SvD ska lägga ner papperstidningen. Jag är mer orolig för att vår konkurrent Skånska Dagbladet inte ska få ordning på sin miserabla ekonomi och försvinna från marknaden. Det hade varit ett hårt slag för Skåne.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Om frågan gäller intäkter så lär det dröja länge.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Nej. Det är en illusion att tro att det går att minska antalet journalister på en tidning med bibehållen kvalitet. Innehållet urholkas och försämras när redaktionerna krymper. Påverkan på upplagan är mer osäker, här spelar andra faktorer in.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Jag jobbar på en lokaltidning och där är medarbetarnas kunskaper och kontaktnät extremt viktiga framgångsfaktorer. En duktig lokalredaktör är mycket svår att ersätta. I den mån vi använder frilansare och vikarier ser vi gärna att dessa har en mer långvarig relation med tidningen.


I MORGON: Ingvar Näslund, Västerbotten-Kuriren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar