tisdag 20 januari 2015

Medieåret 2015: Anna Lindberg,ÖstgötaCorren

Anna Lindberg, publisher och chefredaktör för ÖstgötaCorren.

"Fasta medarbetare
är oerhört viktiga"

*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?
- Det är svårt att säga, men vi kommer inte att göra det i alla fall. Papperstidningen är fortfarande en viktig produkt för en stor del av våra läsare – och då är den viktig för oss.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Vi är ju redan där gällande användande. Så den skärningspunkten är redan nådd. Gällande intäktsdelen finns en hel del kvar att jobba på, men jag har gott hopp om att vi har möjlighet att skapa en digital affär som på sikt bär kostnader för våra digitala produkter. När detta är uppnått kan jag inte säga, det viktiga är att vi har siktet rätt inställt.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Vi har redan haft många år av sparande på olika sätt och klarar fortfarande av vårt uppdrag. Vi kommer att behöva arbeta ännu mer effektivt och kreativt för att producera det våra läsare och användare förväntar sig, men vi arbetar kontinuerligt med flexibilitet, organisation och resursallokering.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Jag tror inte att anställningsformen är det väsentliga, utan hur tydligt uppdraget är. I vårt fall har vi många fasta medarbetare som är oerhört viktiga för vår journalistik, med sin lokala profilering och sina försänkningar i vår region. Det är en otroligt viktig faktor som jag vill vara rädd om.

I MORGON: Charlotta Friborg, Uppsala Nya Tidning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar