fredag 16 januari 2015

Medieåret 2015: Ingvar Näslund, Västerbottens-Kuriren

Ingvar Näslund är chefredaktör på Västerbottens-kuriren.


"Det behövs alltid
olika anställningsformer"

*Tror du någon papperstidning under 2015 kommer att dra in delar eller hela upplagan och föreslå läsarna att välja digitalt?
- Det finns sådana tankar hos vissa, dock inte hos oss. En övergång till digitala lösningar tar tid och det är viktigt med långsiktighet i detta arbete.

*När bedömer du att online kan gå om print för din tidning?
- Vad gäller intäkter så kommer det ta tid. Minst tre till fem år för de mest offensiva tidningarna. Vad gäller läsandet är redan i dag den digitala räckvidden i nivå med papperstidningen hos vissa titlar.

*Klarar din tidning något sparpaket utan att det påverkar innehåll och upplaga?
- Det är helt beroende på nivån av sparpaket. Vi har hittills lyckats väl med att både effektivisera och behålla hög publicistisk nivå.

*Blir det någon skillnad i kvalité och trovärdighet om tidningen har egna fasta medarbetare jämfört med frilansare och korttidsvikarier?
- Det behövs alltid olika anställningsformer, anställda, frilansare och korttidsvikarier. 

PÅ MÅNDAG: Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar