måndag 27 oktober 2014

Thomas Mattsson om besparingar, uppsägningar och chefer på Expressen


Expressen ska spara i 50 tjänster på redaktionen. Alla fotografer ska bort, ledare och kultur på KvP i Malmö och GT i Göteborg dras in. 
Kritiken har varit hårt från många håll.
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson menar att en del kritik är fel. Enskilda samtal sker med medarbetare och det kan tänkas bli någon form av avgångsvederlag.
En mindre redaktion ger dock inte färre chefer. Tvärtom - det kan bli flera, menar

Mattsson i den här intervjun.

*Det är tufft läge nu. Femtio tjänster ska bort från redaktionen. Du säger själv att det kommer att leda till sämre kvalité i tidningen. Hur tror du läsarna kommer att märka det?
– Jag beskrev det nog snarare så här: "Självklart påverkas kvaliteten." Min poäng med det konstaterandet var att det förstås är bättre förutsättningar om man kan bli 50 duktiga journalister fler, jämfört med att vara 50 duktiga journalister färre. Ett ofta använt exempel på detta är ju att Sveriges Televisions "Uppdrag: granskning" tilldelas Stora Journalistpriset allra oftast, eftersom resurserna där ju är större än på alla andra grävredaktioner – tillsammans.


– M e n , och det ska man också tillstå, det är inte så att

publiken med automatik ser de skillnader som jag talar om eftersom det också finns inre processer som kan förändras, verksamheter som kan prioriteras bort… och så vidare. Det här kanske låter motsägelsefullt, men alla redaktörer vet ju att man – exempelvis! – från frilansare kan köpa in text, bilder och grafik motsvarande vad 50 egna medarbetare hade producerat och då har man faktiskt 50 färre medarbetare anställda, men ändå samma innehållserbjudande. Då kanske någon invänder att det väl vore bättre att istället behålla all personal, men så fungerar det inte heller – dels tillkommer andra kostnader och dels kan det finnas en möjlighet till större flexibilitet om man jobbar mer som utländska tidningar eller tv-kanaler. Jag nämner allt detta bara som exempel på att det är många överväganden att göra, och jag har förstås respekt för att inte alla som nu uttalar sig i debatten har helhetsbilden. Det får man bara acceptera. Vi har inte för avsikt att göra som jag beskrev nyss, men som tankemodell är den talande för att det faktiskt ofta finns alternativa lösningar.

*"Ingen får gå" och "Ingen sägs upp" var de första signalerna som gavs från dina editionschefer. Nu ser vi att folk sägs upp.

– Jag vill inte föregå bemanningsförhandlingar med fackklubbar och de samtal som ska hållas med enskilda medarbetare. Fakta är att företaget och de olika facken har förhandlat fram en ny organisation, men den är ännu inte

bemannad. Jag har i olika branschmedier sett att medarbetare namnges i rapportering om att de "avskedats" eller "sagts upp", men inget av detta har då stämt.

– Vi har förhandlat om tjänster, inte om personer, och det är för tidigt att prata om individer. Erfarenhetsmässigt blir det både generella och särskilda lösningar, och under såna här processer är det heller inte ovanligt att några kollegor som egentligen inte omfattas av sparprogrammet kommer och säger att de funderar på att sluta och då diskuterar man detta med dem. Men man förhandlar förstås inte i branschmedia, så det är av respekt för medarbetarna som jag är medvetet otydlig här.
– Det klokaste man kan göra är att inte dra för snabba slutsatser, avstå utspel, se till sakfrågor och inte till symbolik. Företag och fack kan göra olika bedömningar, men vi har ett gemensamt intresse och ansvar för att säkerställa att Expressen utvecklas väl och att medarbetarna behandlas så seriöst som vi bara kan.

*Hur många färre cheftjänster finns i den nya organisationen jämfört med den gamla?
– Det har vi inte specificerat i vår externa kommunikation. Vi kommer förstås också tvingas att ha färre arbetsledare, men det är inte ett mål-i-sig. Tvärtom. Den internationella trenden är nog snarast den motsatta, skulle jag påstå, eftersom nyhetsarbetet bedrivs mer 24/7 än tidigare och det då krävs nyhetsvärdering och delegerade utgivarbeslut i mycket större omfattning än förr. Dessutom arbetar vi mer med samarbeten mellan avdelningar, med mer komplicerad produktion som live-tv och till detta ska adderas samarbeten med andra mediebolag och en mer inköpsorienterad organisation, som exempelvis köper in specialistkompetens från frilansare.

– Vi är inte riktigt där än i Sverige, men över tid kommer alla redaktioner att ha en större andel arbetsledare bland de tillsvidareanställda än vad vi varit vana vid – det är en naturlig del i professionaliseringen av verksamheten och betyder inte att vi värderar reportrar och fotografer annorlunda än förr, det här är bara ett annat sätt att organisera sig för nya utmaningar. I debatten möter man ibland amatöruppfattningar om att det här skulle innebära att färre medarbetare de facto "producerar", som om cheferna sitter administrerar varandras nyhets-PM eller nåt sånt, men det är ju inte så det fungerar.


*Allt fler sidor ska vara samma i alla editioner. Är det inte bättre att alla tidningar har logon Expressen och editionerna har ett litet tillägg: "Edition Kvällsposten" och "Edition GT"?
– Nej. Tidigare, när
Expressen-logo ensam
Kvällsposten och GT var fristående tidningar, lade man resurser på i bästa fall utrikeskorrespondenter och
KvP-logo ensam.
på att ha en Stockholmsredaktion. Men många gånger satt man istället och skrev om New
Ny logo KvP-edition?                                    OBS! Montage
York och Stockholm på distans, och allt det sköter nu den gemensamma redaktionen istället. Dagens ordning är mer effektiv, och Kvällsposten och GT är dessutom mer välredigerade. Men. Det är riktigt att vi kommer att ha en större andel gemensamma sidor, men förbehållet är förstås att vi fortfarande har ett 30-tal journalister i Malmö och Göteborg. Aftonbladet har noll anställda där, och DN och Svenska Dagbladet har väl ungefär lika många som Aftonbladet…

*Den politiske skribenten i Kvällsposten erbjuds bli reporter - eller sägs upp. Är det så enkelt att en medarbetare ska ha kompetens och lust att helt byta område? 
– Jag kommenterar inte enskilda medarbetare, den dialogen ska föras mellan den anställda och hens chef, men generellt sett är det ju så här: vi har inga redigerar- eller fotograftjänster i Malmö och Göteborg, men det finns reportertjänster. Det görs seriösa omplaceringsutredningar tjänst för tjänst och Expressen respekterar kollektivavtal och LAS. Jag tror man måste påminna sig, som jag sa nyss, om att vi fortfarande har ett 30-tal journalister i Syd- och Västsverige och våra konkurrenter Aftonbladet, DN och Svenskan har inga alls.
 
– För mig, som ytterst ansvarig för hela tidningen, är det viktigt att kunna konstatera att vi fortfarande har Sveriges näst största tidningsredaktion totalt sett och att en fortsatt god ekonomi – med Kvällsposten och GT lönsamma – är bästa sättet att försvara lokala resurser. På 1990-talet hade Kvällsposten och GT dålig ekonomi, när vi köpte en av titlarna hade man till och med sålt av konstverk för att kunna hävda "vinst" i resultaträkningen, men sedan många år har editionerna nu en stabil ekonomi. Det är viktigt att ta ansvar för att det fortsätter så.

måndag 20 oktober 2014

Snygg med massor av spring i benen

Svenskarna har spring i benen. Nära en miljon deltar i olika motionslopp.
Helt rätt tajmat är då en ny tidning som handlar om springande.
Spring heter också tidningen.

Chefredaktören BG Nilensjö är själv löpare och entusiast. Med nya förlaget Mediavänner var första tanken att dra igång en löpartidning.
Hans målsättning är klar:
”Vår ambition är att motivera och inspirera alla som kan svara på frågan: Vad gör du på milen?”
Tiden är den vanligaste frågan bland alla som springer, enligt Nilensjö.
Milen, 10 km, är mångas första mål före halv- och helmaror.


En 81-åring säger i tidningen att han springer för att slå rekord. Miltiden nu är 50.11 mot 32.30 när han var yngre.
Om vi glömmer fixeringen vid tiden så är bredden stor i tidningen. Indelat i block med Springåret, stafettkrönika, 24 timmar, effektivt löpsteg, spring på plats, profilen, funktionell träning, prestationsmat… så får läsaren bredd i inspirationen.


Norrköpings stadslopp granskas i flera olika punkter. En hel del barnsjukdomar finns när loppet gick för andra året och det blev bara 25 poäng av 40 möjliga.
Kalmar kokar också när de drar nära 700 löpare i halvmaran för andra året.
Annars är det Helsingborg som har landets näst största halvmara. Det är också i Helsingborg tidningens redaktion finns.


Många intervjuer finns med personer som ger sina tips. Robert Kronberg, som sprungit i OS, ger råd om bästa löparsteget, att träna med en coach kan ge bättre tider. Chefredaktören själv har coachat och fått en kille att förbättra miltiden med 8 minuter. Säkert bra för självförtroende - för båda.
Midde Hamrin, som också sprungit i OS, men kanske är mest känd från EM i Split där hon chockade alla i 10 000-metersloppet med att ta täten långt före de andra. Det höll inte hela loppet. Midde håller ännu igång, nu i ett eget lugnare tempo och mest som tränare.


Kanske är rödbetor knepet som ger snabbare tider. En slurk rödbetsjuice ger oanade krafter, dessutom bra mot blodtryck, skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar - och kanske också mot 2 diabetes.
En dunderdryck med magiska egenskaper enligt tidningen.
Massor av inspiration får läsarna i olika artiklar.
Bilder kan vara svårt om det inte bara ska vara svettiga löpare. Men de mixar bra här, bilder dominerar inte för mycket, många mindre sprängs in i texterna, porträtt och personbilder omväxlar.


”Njut av Spring. Får du ståpäls när du läst färdigt och bestämmer dig för att köra ett extra pass eller höja ribban i din löpning - då har vi lyckats”, skriver Nilensjö.
Nja, mot lite egna småskador som tvingar fram en paus, räcker det inte. Men för andra på springande fot är det mycket stimulans.
En snygg tidning är det, mycket lättläst och jag har inte klagomål på att något är svårläst, bara det är ett bra betyg…
Spaltlinjer, eller små prickade linjer används och den gamla metoden är det flera nya tidningar som i dag tar tillbaka.

onsdag 15 oktober 2014

Kvällspostens chefredaktör: Varken kultur- eller ledarredaktören "får gå" eller "blir uppsagd". De har en plats även i den nya organisationen.


Expressen drar in de två tjänsterna på Kvällspostens ledare- och kulturredaktion. Redaktörerna erbjuds, enligt uppgifter, att bli allmänreportrar.
Arbetet för ledare och kultur ska styras från Stockholm i fortsättningen. Ledarredaktören var aktiv i stort sett alla dagar i veckan. Kulturredaktören bedömde insänt material från lokala frilansare.
Martin Kroon (bilden) är chefredaktör för Kvällsposten utan att vara ansvarig utgivare eller med ekonomiskt ansvar. Han ska vara kvar i rollen, men säger i den här intervjun att det blir färre chefstimmar och att han ska skriva på kultursidan.


* Nedläggningen av lokal kultur och ledare har kritiserats, även i sociala medier. Hur känner du inför läget?
– Först och främst vill jag korrigera: Vi ska inte lägga ner lokal kultur och ledare. Det är en felaktighet som spridits både på sociala medier och traditionella medier de senaste dagarna. Det är fel. Vi har i vår nya organisation tagit bort de dedikerade tjänsterna för ledare och kultur, men vi kommer att fortsätta driva lokal opinion och ha en levande kultursida. Vi ska inte sticka under stol med att det blir lokalt material färre dagar, men det kommer att finnas lokala texter på sidorna, skrivna av frilans, anställda journalister och av chefredaktör.
– Att tvingas göra denna omorganisation och bli färre på redaktionen är förstås väldigt tråkigt. Det tycker nog också de redaktörer på andra mediehus som är i samma situation just nu: Sydsvenskan och HD tvingas ta bort 75 redaktionella tjänster, TV4 har lagt tagit bort sina lokalredaktioner i Skåne, Metro har lämnat Malmö...och så vidare. Det är en jättetråkig utveckling, men journalistiken är i en tid som kräver svåra beslut och nya sätt att organisera sig på.

Lars Mohlin
* När du tog över efter Lars Mohlin, vilket mandat fick du då och hur var dina egna tankar?
– Oj, det här svaret skulle kunna bli långt... Det korta svaret är att mitt uppdrag var att fortsätta driva Kvällsposten vidare i samma anda som gällt sedan start i januari 1948, med fokus främst på lokal kultur, ledare, nyheter, nöje och sport. Det var också viktigt att säkerställa en digital satsning, och samtidigt utveckla det redaktionella innehållet och satsa på starkt eget innehåll som särskiljer oss från andra tidningar i Sydsverige. Allt detta har vi lagt ned mycket jobb på. Kort sagt var mitt uppdrag att bevara Kvällspostens traditionellt starka ställning, men samtidigt utveckla innehållet och leda redaktionen in i en ny, annorlunda framtid.


Äldre förstasida.
* Din företrädare Mohlin avgick när han fick besked om att KvP:s redigering skulle flyttas till Stockholm. Har du haft några liknande tankar de senaste dagarna?
– Nej, det har jag inte. Som jag svarade tidigare så är det – självklart – ingen rolig process vi är inne i, men jag är övertygad om att Kvällsposten kommer att klara sig bra i framtiden också. Jag tror på omorganisation och det sätt som vi ska jobba framöver.

* Det blir kultur- och ledarskribent och/eller bemanningsanställda som får gå nu. Om du själv skulle få ändra ditt arbete som chefredaktör, vad skulle du då göra?
– Det är viktigt att vara noga här också: Varken kultur- eller ledarredaktören "får gå" eller "blir uppsagd". De har en plats även i den nya organisationen.
– Personligen tycker jag att jag har ett väldigt roligt och stimulerande jobb och jag ser ingen anledning att fundera på något annat. Jag älskar journalistik och framför allt kvällstidningar, så jag har mitt drömjobb, kan man säga. Däremot skulle jag förstås – som alla redaktörer, gissar jag – gärna önska mig att branschen såg annorlunda ut och vi kunde ha ännu bättre resurser.

* Nämn tre redaktionella förändringar i KvP som du initierat till?
– Vi har tillsammans förändrat mycket på Kvällsposten sedan jag kom hit i oktober 2011, och gjort en massa stark journalistik.
– Vi lever i en bransch i stark förvandling och det är viktigt att vara med och leda utvecklingen lokalt. Där har vi klarat oss bra, tack vare att vi har så många så duktiga medarbetare både på redaktionen och på andra avdelningar.
– Den stora förändringen är självklart digitaliseringen. Idag är vi inte bara Sydsveriges största kvällstidning, utan vi är också den tidning i Sydsverige med högst trafik digitalt. Vi är vecka efter vecka större än både Sydsvenskan och HD, för att ta två exempel. Om man räknar samman trafiken mobilt och desktop var vi förra veckan ensamma större än Sydsvenskan och HD tillsammans. Det är en fantastisk resa som personalen har gjort. Att vi skulle vara större än både Sydsvenskan och HD är nog en verklighet som få kunde förutse.

* KvP har nyhetschefer, bitr chefer, f d chefer, redaktionschef och chefredaktör med en redaktion på 14 personer samt många chefer över i Stockholm. Anser du själv att det behövs så många? 
– I den nya organisationen är det avsevärt färre chefstimmar än tidigare. Man ska komma ihåg att det är personalkrävande att ha nyhetschef i tjänst 08-19 under veckans alla dagar, och jag är övertygad om att vi behöver en tydlig nyhetschef som styr upp arbetet för alla våra olika kanaler varje dag, även om vi är färre reportrar än tidigare år. Men självklart förändras nyhetschefens uppgifter också över tid.

* Kommer inte läsarna snart att märka att det inte är många journalister kvar på KvP?
– Det finns absolut ett samband mellan kvalitet och kvantitet. Jag tycker det vore helt fel att påstå något annat. Man har definitivt större möjlighet att göra stark journalistik om man är många fler journalister.
– Med färre reportrar och fotografer kommer vi att tvingas arbeta annorlunda och totalt sett kommer det sannolikt att produceras något färre artiklar, men jag hoppas att läsarna ändå kommer att känna igen sig och vara nöjda med sin Kvällsposten. Det går att jobba annorlunda och på så sätt behålla en stor del av den kvalitet och inriktning som vi har idag, men självklart kommer det att märkas på ett eller annat sätt om vi blir många färre.

* Tror du KvP:s läsare är beredda att köpa Expressen när de "slaktat" deras egen tidning?


– Jag förstår inte frågan. Expressen "slaktar" inte Kvällsposten. Den senaste omorganisationen drabbar hela företaget och alla avdelningar, inte bara Kvällsposten eller GT. Förändringen som Kvällsposten gör är mindre än andra tidningar har gjort den senaste tiden. Jämför med TV4 som lade ner sina lokalredaktioner i Skåne, Metro som helt lämnat Malmö eller Sydsvenskan/HD som minskar 75 journalisttjänster...

*KvP:s upplaga är ibland nere och doppar kring 25 000 ex. Vad tror du händer vid årsskiftet?
– Kvällspostens räckvidd är större än någonsin. De två senaste veckorna har vi haft nära 1,2 miljoner läsare digitalt. Lägg till det alla pappersläsare...
– Sedan är det ett faktum att upplagan faller för papperstidningar i hela världen. Tyvärr är inte Kvällsposten skonat från den utvecklingen. Det går bättre för oss än för andra tidningar, men vi skulle självklart vilja ha en ännu högre upplaga. Vi kämpar på med papperstidningen varje dag och utvecklingen de senaste månaderna är positiv. Vi hoppas att det fortsätter så.

* Är KIA-siffrorna trovärdiga för hur många som verkligen läser KvP? Går annonsörerna efter siffrorna?
– Kia index är det statistikverktyg som alla stora tidningar använder sig av. Det är faktiska siffror. Räckvidden är viktig både för annonsörerna och för tidningarna själva, och Kia index är det sätt de redovisas på idag.

söndag 12 oktober 2014

Världens djur är mer än rara katter


En djurstory är alltid bra läsning. Det vet alla redak-
törer.
En hel tidning om djur kanske också kniper läsare.
VÄRLDENS DJUR är en specialtidning från tidningen Forskning och Framsteg.
Kopplingen syns tydligt. Mycket är forskning kring djur och framsteg det ger.
”Njut av fakta om världens mest fantastiska djur”, skriver chefredaktören Patrik Hadenius.
Fakta och fantastiska djur är det - på ett lättsamt sätt.


Katter och deras upptåg sätter klickrekord på Youtube.
Här är det andra djur.
Jättedinosaurier vars fisar värmde jorden, rätvalen som vill ha tystnad, lemurer känner av lukten av varandra, trädkrypare som överlever rymdkrascher, delfiner, blåfotad sula, jättepingvin, präriehundar, flygödlor, jättebläckfiskar som har världens största ögon, upp till 27 cm stora…


Visst finns katter med. Tvärs över ett uppslag ligger en katt och sover. Hjärtknipande bild. Katter kan sova upp till 15 timmar per dygn. Ofta drömmer de då om sin favoritsysselsättning - att jaga.
Hyenor, som inte ses som trevliga djur, räknas som en kattsläkting - kattvärldens hundar.


Grafiskt sett har jag inga klagomål, frånsett en liten sak. En kort text i rött har lagts i en blå bild. Oläsligt!
Texterna är korta, ibland två-tre på varje sida, rakt och lättfånget skrivet. Klara, enkla rubriker, ofta ges svaret på texten direkt eller väcker nyfikenhet att veta mer, typ: Delfiner kan minnas varandras ljud i 20 år.
På nästan alla sidor finns runda färgplattor med rubriker inlagda. Andra små rubriker läggs i röda färgplattor som är tajt beskurna.


Bilderna är fina, mycket närbilder, ofta minst två bilder per sida. För att det inte ska vara för plottrigt dras växelvis en bild tvärs över ett helt uppslag.
Jag hade gärna sett lite omväxling med några större reportage med bilder och texter.
Efter 68 sidor har jag förstås blivit lite klokare.
Troligen blir Världens djur en one shot - engångstidning. Bara tre annonser säger att tidningen måste sälja många lösnummer för att gå ihop.

söndag 5 oktober 2014

Smått och piggt med vinnarchans


Ica gör det stort och smått.
Stort i reklamen, smått i intern info.
Goda Affärer och Hållbar Hälsa heter två små pigga interntidningar.
Både har chansen att vinna ett Publishingpris.


Goda Affärer ska inspirera personalen som arbetar i butikerna i hållbarhetsfrågor.
Det kan vara friska frukostval med kaffe, äggmackor eller fruktbomber - allt med varor från Ica.
En lättsam guide görs mellan frysta och färska varor.
I Rottne i Småland har Ica supermarket dragit igång ett träningsprogram som lockar många kunder varje tisdagskväll. Löpning och styrketräning kombinerat med lämpliga inköpstips i affären. En dubbel framgång: kunderna blev piggare och försäljningen ökade.


I skånska Grevie lagas lunchlådor för att minska svinnet av varor i butiken. Lådorna går åt och kunderna köper mera drickbart och frukt till.
Ica ska också anställa 2000 unga personer som haft det lite svårt med att ge dem sitt första jobb. En handlare i Västerås har tagit i tolv unga.
Allt är piggt presenterad i A5-format, korta texter, enkel lättläst layout. I det lilla formatet blir texten i lite mindre grad, men fullt läsbar.Hållbar Hälsa är i lite större format, mitt emellan A5 och A4 och blankare papper. Tidningen vänder sig till personal som vill må bättre genom att träna. Tonen är hurtfrisk och stimulerande.

I Västerås har lönekontoret ett gympass varje morgon. En chef i Älvsjö lockades att börja cykla. Nu trampar han varje vecka och kombinerar med annan träning. En affär i Göteborg satsade på ett gym i källaren för de som inte hinner till något vanligt gym.
Kroppen mår bra av träning och vad som händer i hjärnan reds ut i en artikel.


En Hälsoportal har startats där anställda får tips på varor med bra priser som de kan handla genom att använda friskvårdsbidraget.
Själva presentationen av Hälsoportalen, med svag vit text i röd bakgrund, kunde gjorts bättre med lite tydligare text.


Glada friska människor kommer fram och inspirerar säkert andra.
Båda tidningar tävlar om ett Publishingpris och satt jag i juryn skulle det vara starka kandidater. De mindre formaten och papperstyperna tycker jag gör dem intressanta, de sitter bra i handen och lockar lätt till läsning.


FOTNOT: Båda Icatidningarna görs av Intellecta Corporate.
Juryn för Publishingpriset poängsätter grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll och användbarhet.
grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll samt användbarhet - See more at: http://www.popkom.se/publishingpriset#sthash.qzAPiZFj.dpuf
grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll samt användbarhet - See more at: http://www.popkom.se/publishingpriset#sthash.qzAPiZFj.dpuf
grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll samt användbarhet - See more at: http://www.popkom.se/publishingpriset#sthash.qzAPiZFj.dpuf