måndag 27 oktober 2014

Thomas Mattsson om besparingar, uppsägningar och chefer på Expressen


Expressen ska spara i 50 tjänster på redaktionen. Alla fotografer ska bort, ledare och kultur på KvP i Malmö och GT i Göteborg dras in. 
Kritiken har varit hårt från många håll.
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson menar att en del kritik är fel. Enskilda samtal sker med medarbetare och det kan tänkas bli någon form av avgångsvederlag.
En mindre redaktion ger dock inte färre chefer. Tvärtom - det kan bli flera, menar

Mattsson i den här intervjun.

*Det är tufft läge nu. Femtio tjänster ska bort från redaktionen. Du säger själv att det kommer att leda till sämre kvalité i tidningen. Hur tror du läsarna kommer att märka det?
– Jag beskrev det nog snarare så här: "Självklart påverkas kvaliteten." Min poäng med det konstaterandet var att det förstås är bättre förutsättningar om man kan bli 50 duktiga journalister fler, jämfört med att vara 50 duktiga journalister färre. Ett ofta använt exempel på detta är ju att Sveriges Televisions "Uppdrag: granskning" tilldelas Stora Journalistpriset allra oftast, eftersom resurserna där ju är större än på alla andra grävredaktioner – tillsammans.


– M e n , och det ska man också tillstå, det är inte så att

publiken med automatik ser de skillnader som jag talar om eftersom det också finns inre processer som kan förändras, verksamheter som kan prioriteras bort… och så vidare. Det här kanske låter motsägelsefullt, men alla redaktörer vet ju att man – exempelvis! – från frilansare kan köpa in text, bilder och grafik motsvarande vad 50 egna medarbetare hade producerat och då har man faktiskt 50 färre medarbetare anställda, men ändå samma innehållserbjudande. Då kanske någon invänder att det väl vore bättre att istället behålla all personal, men så fungerar det inte heller – dels tillkommer andra kostnader och dels kan det finnas en möjlighet till större flexibilitet om man jobbar mer som utländska tidningar eller tv-kanaler. Jag nämner allt detta bara som exempel på att det är många överväganden att göra, och jag har förstås respekt för att inte alla som nu uttalar sig i debatten har helhetsbilden. Det får man bara acceptera. Vi har inte för avsikt att göra som jag beskrev nyss, men som tankemodell är den talande för att det faktiskt ofta finns alternativa lösningar.

*"Ingen får gå" och "Ingen sägs upp" var de första signalerna som gavs från dina editionschefer. Nu ser vi att folk sägs upp.

– Jag vill inte föregå bemanningsförhandlingar med fackklubbar och de samtal som ska hållas med enskilda medarbetare. Fakta är att företaget och de olika facken har förhandlat fram en ny organisation, men den är ännu inte

bemannad. Jag har i olika branschmedier sett att medarbetare namnges i rapportering om att de "avskedats" eller "sagts upp", men inget av detta har då stämt.

– Vi har förhandlat om tjänster, inte om personer, och det är för tidigt att prata om individer. Erfarenhetsmässigt blir det både generella och särskilda lösningar, och under såna här processer är det heller inte ovanligt att några kollegor som egentligen inte omfattas av sparprogrammet kommer och säger att de funderar på att sluta och då diskuterar man detta med dem. Men man förhandlar förstås inte i branschmedia, så det är av respekt för medarbetarna som jag är medvetet otydlig här.
– Det klokaste man kan göra är att inte dra för snabba slutsatser, avstå utspel, se till sakfrågor och inte till symbolik. Företag och fack kan göra olika bedömningar, men vi har ett gemensamt intresse och ansvar för att säkerställa att Expressen utvecklas väl och att medarbetarna behandlas så seriöst som vi bara kan.

*Hur många färre cheftjänster finns i den nya organisationen jämfört med den gamla?
– Det har vi inte specificerat i vår externa kommunikation. Vi kommer förstås också tvingas att ha färre arbetsledare, men det är inte ett mål-i-sig. Tvärtom. Den internationella trenden är nog snarast den motsatta, skulle jag påstå, eftersom nyhetsarbetet bedrivs mer 24/7 än tidigare och det då krävs nyhetsvärdering och delegerade utgivarbeslut i mycket större omfattning än förr. Dessutom arbetar vi mer med samarbeten mellan avdelningar, med mer komplicerad produktion som live-tv och till detta ska adderas samarbeten med andra mediebolag och en mer inköpsorienterad organisation, som exempelvis köper in specialistkompetens från frilansare.

– Vi är inte riktigt där än i Sverige, men över tid kommer alla redaktioner att ha en större andel arbetsledare bland de tillsvidareanställda än vad vi varit vana vid – det är en naturlig del i professionaliseringen av verksamheten och betyder inte att vi värderar reportrar och fotografer annorlunda än förr, det här är bara ett annat sätt att organisera sig för nya utmaningar. I debatten möter man ibland amatöruppfattningar om att det här skulle innebära att färre medarbetare de facto "producerar", som om cheferna sitter administrerar varandras nyhets-PM eller nåt sånt, men det är ju inte så det fungerar.


*Allt fler sidor ska vara samma i alla editioner. Är det inte bättre att alla tidningar har logon Expressen och editionerna har ett litet tillägg: "Edition Kvällsposten" och "Edition GT"?
– Nej. Tidigare, när
Expressen-logo ensam
Kvällsposten och GT var fristående tidningar, lade man resurser på i bästa fall utrikeskorrespondenter och
KvP-logo ensam.
på att ha en Stockholmsredaktion. Men många gånger satt man istället och skrev om New
Ny logo KvP-edition?                                    OBS! Montage
York och Stockholm på distans, och allt det sköter nu den gemensamma redaktionen istället. Dagens ordning är mer effektiv, och Kvällsposten och GT är dessutom mer välredigerade. Men. Det är riktigt att vi kommer att ha en större andel gemensamma sidor, men förbehållet är förstås att vi fortfarande har ett 30-tal journalister i Malmö och Göteborg. Aftonbladet har noll anställda där, och DN och Svenska Dagbladet har väl ungefär lika många som Aftonbladet…

*Den politiske skribenten i Kvällsposten erbjuds bli reporter - eller sägs upp. Är det så enkelt att en medarbetare ska ha kompetens och lust att helt byta område? 
– Jag kommenterar inte enskilda medarbetare, den dialogen ska föras mellan den anställda och hens chef, men generellt sett är det ju så här: vi har inga redigerar- eller fotograftjänster i Malmö och Göteborg, men det finns reportertjänster. Det görs seriösa omplaceringsutredningar tjänst för tjänst och Expressen respekterar kollektivavtal och LAS. Jag tror man måste påminna sig, som jag sa nyss, om att vi fortfarande har ett 30-tal journalister i Syd- och Västsverige och våra konkurrenter Aftonbladet, DN och Svenskan har inga alls.
 
– För mig, som ytterst ansvarig för hela tidningen, är det viktigt att kunna konstatera att vi fortfarande har Sveriges näst största tidningsredaktion totalt sett och att en fortsatt god ekonomi – med Kvällsposten och GT lönsamma – är bästa sättet att försvara lokala resurser. På 1990-talet hade Kvällsposten och GT dålig ekonomi, när vi köpte en av titlarna hade man till och med sålt av konstverk för att kunna hävda "vinst" i resultaträkningen, men sedan många år har editionerna nu en stabil ekonomi. Det är viktigt att ta ansvar för att det fortsätter så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar