onsdag 23 november 2011

Besparingar på Expressen/GT/Kvällsposten/2

Expressenchef om besparingar:
Vi satsar
mest resurser på GT
och Kvällsposten


Tårar
och ilska på Kvällsposten i Malmö och GT i Göteborg.
Expressens besparingar slår hårt mot tidningarna. Redaktionerna har nästan halverats. All redigering flyttas till Stockholm. Flera mångåriga medarbetare har efter bara ett par veckors förhandlingar fått skriva på en uppsägning.
- Början på en nedläggning, säger en medarbetare.
- Massor av kompetens kastas bort, säger en annan.

Från 1 december gäller en ny organisation där det mesta görs i Stockholm.
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson
(bilden) vill försvara åtgärderna när han kallar det för satsning på tidningarna i att vara marknadsledande och en säkring av utgivningen.

* 20 redigerare sägs upp i Malmö-Göteborg och lika många nyanställs i Stockholm. Var ligger besparingen?

- Nja, så här är det: den totala organisationen för GT och Kvällsposten minskas från 78 till 65 tjänster. Och tack vare en centraliserad sidproduktion i en särskild riksredaktion kan vi dessutom samutnyttja resurserna bättre och få flera syneriger, inte minst vid stora nyhetshändelser - som politik, stora händelser, evenemang. Det finns alltså både en ekonomisk besparing och en möjlighet till nytt innehållsfokus. Vi sparar pengar, vilket är nödvändigt på en minskande marknad, men behåller en stark närvaro i Göteborg och Malmö.

* Är det inte så att KvP och GT:s upplagor varit mest stabila under åren?
- Både ja och nej. Det har förstås varierat, för några år sedan gick det något bättre för editionerna i Syd- och Västsverige, men sedan var det Stockholmseditionen som klarade sig bäst. Det där kan man dock inte dra några slutsatser av, det är så små skillnader, men eftersom vi satsar mest resurser på GT och Kvällsposten är det förstås viktigt att det betalar sig med innehåll och upplaga. Vi har ju sedan flera år inte en enda journalist som fokuserar på exempelvis Stockholm och Stockholmsupplagan, vilken man kanske kan fundera lite kring, men just nu är vårt huvudfokus att försvara vår marknadsledande ställning i Väst- och Sydsverige. Det är också därför som vi med kostnadsbesparingar säkerställer utgivningen av editionerna även de närmaste åren.

* Är du inte orolig för att deras läsare kommer att reagera och upplagan sjunker mera?
- Alla upplagor sjunker, sådan är situationen för alla stora tidningar i hela västvärlden. Expressen har lyckligtvis klarat sig något bättre än konkurrenterna, men ingen ska tro att dagstidningsutgivning är riskfri i dessa dagar. Jag tror och hoppas att läsarna kommer upptäcka att vi fortfarande gör bra lokala kvällstidningar, Aftonbladet har ju exempelvis ingen närvaro alls i dessa områden.

* Ska KvP och GT:s redaktioner ha både chefredaktör och redaktionschef kvar?
- Ja. Dessutom tillförs editionschefer enligt samma modell som Expressen haft sedan mitten av 90-talet.
I MORGON: En fackordförande ger sin syn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar