torsdag 24 november 2011

Besparingar på Expressen-Kvällsposten-GT/3

Fackordförande: Risk för fel
och att skånsk ton går förlorad


17 medarbetare har försvunnit på bara några veckor.
Uppsagda på grund av arbetsbrist.
Några av de äldsta valde att gå frivilligt och var nöjda med det.
Alla har lön under uppsägningstiden.

Expressens besparingar har slagit hårt mot Kvällspostens redaktion i Malmö.
Fackklubbens ordförande Eva Sternäng (bilden) har varit med i alla förhandlingar.
Hon ser dystert på Kvällspostens framtid.

* Fanns det något eget starkt alternativ från klubben till att behålla redigeringen i Malmö?
- Vi betonade riskerna med att det blir fel i rubriker och hänvisningar, bildtexter och namn när redigeringen ska göras av folk som inte har direkt anknytning till medarbetarna som skriver och fotograferar.
- Dessutom påtalade vi att den finns en typisk skånsk ton som går förlorad.

* Hur ser du att det blir någon besparing: 20 mindre i Malmö/Göteborg och 20 fler i Stockholm?
- Det blir 17 färre i Malmö och 17 färre i Göteborg. I Stockholm anställs 22 personer på en riksdesk, och flera av dem kommer från GT och KvP, vilket kan vara en liten tröst för någon. Vinsten för kvällstidningen Expressen verkar inte finnas i reda tjänster, eftersom det samtidigt görs en satsning på bilagorna och där ska också anställas.
- Vår tidningsledning talar snarare om en resursvinst - det kommer att finnas folk samlat på Stockholmsredaktionen när det händer stora nyhetsgrejer.

Är det inte risk att KvP-läsarna kommer att märka skillnaden och reagera negativt?
- Se mitt svar på första frågan. Och det är klart att läsarna blir irriterade när Fridhemstorget placeras i centrum, Lindängen kallas för Lindhagen, eller Dammfriskolan tas för ett gymnasium - bara några små exempel som kan bli betydligt grövre.
- Betänk också att samma redigerare i Stockholm vid riksdesken ska göra både KvP och GT - hur lätt är det inte då att det blir fel…

Var står Kvällsposten i form och innehåll om två år?
- Med så liten redaktion som vi kommer att bli nu säger det sig självt att vi inte kan göra lika mycket journalistik, med påföljd att det lokala materialet krymper.
- Uppriktigt sagt är jag inte alls optimistisk, men vem vet - kanske dyker det upp någon penningstark publicistiskt intresserad person och tar över här nere i vår region. Det är mitt önskescenario just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar