söndag 7 februari 2010

Heikki Vesa: Eliten kommer att läsa papperstidningar

Tidningschefer har sagt sitt om sina tidningars framtid.
Men vem kan veta vad som händer med papperstidningar i framtiden?
Kanske astrologen Heikki Vesa ser något ljus!
Han fick uppdraget att göra sin analys.
- Det har varit en aning jobbigt för mig att försjunka in i tidningsvärlden, säger Heikki, men så är blev det.

Varsågod - Heikki Vesas syn på papperstidningar - exklusivt för denna blogg:

”Papperstidningens tid är inte ute, men den kommer att bli mindre omfattande och mera exklusiv. Den blir dyrare och mer påkostad. Innehållet kommer att vara mer socialt och kulturförstärkande och mindre politiskt kollektivt sammanhållande.

I ett samhälle som kännetecknas av kulturella, sekulära och religiösa subgrupper, kommer papperstidningen att ha ett fortsatt liv. Den blir ett uttryck för den egna identiteten. På samma sätt som vi kopplade böcker, musik och teater till en framgångsrik medelklass, kommer tidningarna att få en liknande social funktion.

Den mångkulturella miljön kommer att resultera i en underground tidningsflora. Elitgrupper kommer att stödja papperstidningen. Den blir ett uttryck för deras elitism. Vi kommer att få ett stort antal Expressen och Aftonbladet som skall befästa den egna kulturen eller religiösa särarten.

* Expressen och Aftonbladet kommer att finnas kvar, men i en mer särpräglad form, där de företräder intressen tydligare. De får närmast en tidskriftkaraktär.

* Dagens Nyheter behåller sin ställning som ett välrenommerat medium för den ”utbildade klassen”. Den tidningen måste man ha för att vara samhälleligt informerad.

* Lokala tidningar kommer att finnas kvar i vissa bruksliknande orter, där nostalgin kommer att flöda och tidningen utgör den sammanhållande och mentalitetsbevarande kraften.

* Damtidningar och modetidningar kommer att ges en mer ”könslös” utformning eftersom intresset för familj och personligt uttryck förstärks. Fädernas deltagande i familjelivet och deras intresse för den egna stilen blir allt tydligare. Det innebär att tidningarnas chefredaktörer måste utveckla sitt synsätt och se de nya möjligheterna. I annat fall kommer de att ersättas av nya ”dam”-tidningar.

* Folks beroende av trender upphör inte. Trendintresset har en djupare psykologisk betydelse än vi har föreställt oss: Förändring och förnyelse är en del av identiteten. Däri ligger också tidningens betydelse, den ger både stabilitet, tillhörighet, förändring och symbolisk distans. Digitala medier kommer aldrig att ersätta tidningen, men vara ett komplement till den.

Tidningarna kommer alltid att vara något som man förehåller sig till, men digitala medier är något för alla.

Fotnot: Heikki Vesa skriver horoskop i bland annat Expressen/Kvällsposten/GT, Hemmets Journal och Får jag lov.
www.heikkivesa.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar