onsdag 27 januari 2010

Tidningschef 4: Viveka Hedbjörk, Hallandsposten

Viveka Hedbjörk tog över som chefredaktör på Hallandsposten vid årsskiftet 2009.
Hon har stor rutin med chefsroller på olika tidningar. Några har varit gratistidningar som gått i graven. Det har gett henne erfarenhet med lite turbulens i jobbet.
När Viveka tog över Hallandsposten var det lite turbulens. Ett samarbete har bland annat inletts med Hallands Nyheter.
Nu ser hon att Hallandsposten har en styrka att möta nya tider.

”En del läsare har
uppfattat det som att

HP blivit tuffare”

Vad har du för mål och hur tror du att du lyckas?
- Mitt mål är att bibehålla och helst öka Hallandspostens och www.hallandsposten.se gemensamma räckvidd. Hög räckvidd är en förutsättning för att vi ska kunna sälja annonser och därmed ha intäkter som kan finansiera journalistiken. Jag tror att HP har goda förutsättningar att lyckas med det här. Vi arbetar på en stark marknad och vi har en djup förankring i vårt område.

Förnyare eller förvaltare?
- Jag ser mig både som förvaltare och förnyare. Förvaltare därför att vi har en lång, framgångsrik historia att bevara, förnyare därför att nya tider har andra krav på sin nyhetsförmedlare. För mig är den en framgångsfaktor att kunna balansera dessa båda faktorer med varandra. Jag har en ödmjuk hållning till vad mina föregångare har uträttat och är inte intresserad av att ändra något bara för att sätta min prägel.

Förändringar du genomfört
- Mitt första år har nästan uteslutande ägnats åt organisatoriska frågor. Jag kom hit i ett skede när redaktionen var djupt skakad av ägarbyte, neddragningar och sammanslagningsidéer. Mycket kraft har ägnats åt att hitta tillbaka till arbetslust och arbetsformer som fungerar. Det har visat sig att jag har en radikalt annan syn i utgivarfrågor än min föregångare, vilket efterhand synts mer och mer i spalterna. En del läsare har uppfattat det som att HP blivit tuffare.

Färre fasta journalister och fler frilansare?
- Hösten 2008, innan jag började, genomfördes personalminskningar på redaktionen. För ögonblicket kan inte jag se något behov av att minska antalet fasta journalister mer. Vi anlitar inte särskilt många frilansare, och jag tror inte att de kommer att bli fler.

Hur behåller ni pappersläsare mot fler gratisläsare på nätet?
- Vi har inte ännu hittat formen för hur samspelet mellan papperstidningen och webben ska se ut. Vi ser å andra sidan inte att vi har någon identifierbar flykt från tidningen till webben, det vi ser är att fler tidningsläsare också besöker webben. Vi jobbar med flera olika idéer för hur webben och tidningen ska driva läsare/trafik åt varandra. Förhoppningsvis tar detta mer form under 2010.

Var står din tidning om tre år?
- Jag hoppas och tror att HP om tre år har samma upplaga som nu och jag känner mig rätt säker på att vi har samma ägare som nu (Stampen).Vad gäller tidningens innehåll tror jag vi kommer att gå åt mer analyserande, fördjupande journalistik av hög kvalitet, matchat med den snabba journalistiken på webben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar