måndag 23 augusti 2010

Influens lyckas inte influera läsarna


Influens är en ny tidning som vill påverka politiker och samhällsbildare att utveckla ett mera klimatsmart samhälle.
Är det då Influens en tidningssmart lösning?
Nja, helt lyckat är det inte.

Omslaget och de första insidorna har en klar influens av andra lättsammare magasin. Korta nyhetsnotiser och tre korta personintervjuer ger en mjukstart.
Tyvärr tappas tempot efter det.

Svenska Teknik- och Designföretagen ligger bakom Influens tillsammans med medieföretaget Redaktörerna.
Programförklaringen är lite omständigt beskriven: ”Komplexa samhällsförändringar behöver gå långsamt och att processerna måste beskrivas i längre texter än 160 tecken.”’
Jag tror inte Influens når målet med det här numret.

Läsningen är tung.
Texterna måste bli rappare och mera journalistiska.
Det pladdras för mycket av olika experter.
Texten kunde varit i lite större grad. Nu ger sidorna ett blekt intryck.
Bilderna är ofta små och läggs i grupper.
Exemplen på förbättringar som genomförts måste belysas och lyftas fram mera.

Här finns intressanta ämnen:
Barn är på väg in i städerna och de stannar där. Nioåriga Isa visar sin kvartersmiljö. Bilderna och texten borde lyfts fram bättre, i stället för den tunga och svårlästa inledningen.
Att åtgärda miljonprogrammet - alla hus som byggdes på 60- och 70-talet - är fyra sidor tung, pratig text. Sist kommer en kort text om en genomförd ombyggnad av ett betongghetto. Det borde disponerats tvärtom - visa upp det som genomförts och lyckats!

Världsutställningen i Shanghai, inflyttningen till storstäder, tänkta byggen som aldrig blev av och en presentation av ett klimatsmart hus, är andra ämnen.

Förra tv-profilen Alice Bah Kuhnke dyker upp, nu som hållbarhetschef för ÅF, tidigare Ångpanneföreningen, nu ombildat till ett av Sveriges största konsultföretag.
- Alla mina fördomar om teknikkonsulter har jag fått bekräftade sedan jag började på ÅF, säger Alice.
- De är extremt kunniga, men lägger aldrig något smör på moset.
- Bara snack leder ingen vart, säger Alice. Vi måste forska, springa och göra - allt, samtidigt.

Just det. Tidningen är mest snack. De konkreta lösningarna och bra exemplen måste lyftas fram bättre och rakt på.
Kanske skulle Alice ta lite mera tag i tidningen och följa ledorden som står på omslaget: Gör om, gör smart.
Tidningen kommer med tre nummer om året, så möjligheten finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar