onsdag 15 oktober 2014

Kvällspostens chefredaktör: Varken kultur- eller ledarredaktören "får gå" eller "blir uppsagd". De har en plats även i den nya organisationen.


Expressen drar in de två tjänsterna på Kvällspostens ledare- och kulturredaktion. Redaktörerna erbjuds, enligt uppgifter, att bli allmänreportrar.
Arbetet för ledare och kultur ska styras från Stockholm i fortsättningen. Ledarredaktören var aktiv i stort sett alla dagar i veckan. Kulturredaktören bedömde insänt material från lokala frilansare.
Martin Kroon (bilden) är chefredaktör för Kvällsposten utan att vara ansvarig utgivare eller med ekonomiskt ansvar. Han ska vara kvar i rollen, men säger i den här intervjun att det blir färre chefstimmar och att han ska skriva på kultursidan.


* Nedläggningen av lokal kultur och ledare har kritiserats, även i sociala medier. Hur känner du inför läget?
– Först och främst vill jag korrigera: Vi ska inte lägga ner lokal kultur och ledare. Det är en felaktighet som spridits både på sociala medier och traditionella medier de senaste dagarna. Det är fel. Vi har i vår nya organisation tagit bort de dedikerade tjänsterna för ledare och kultur, men vi kommer att fortsätta driva lokal opinion och ha en levande kultursida. Vi ska inte sticka under stol med att det blir lokalt material färre dagar, men det kommer att finnas lokala texter på sidorna, skrivna av frilans, anställda journalister och av chefredaktör.
– Att tvingas göra denna omorganisation och bli färre på redaktionen är förstås väldigt tråkigt. Det tycker nog också de redaktörer på andra mediehus som är i samma situation just nu: Sydsvenskan och HD tvingas ta bort 75 redaktionella tjänster, TV4 har lagt tagit bort sina lokalredaktioner i Skåne, Metro har lämnat Malmö...och så vidare. Det är en jättetråkig utveckling, men journalistiken är i en tid som kräver svåra beslut och nya sätt att organisera sig på.

Lars Mohlin
* När du tog över efter Lars Mohlin, vilket mandat fick du då och hur var dina egna tankar?
– Oj, det här svaret skulle kunna bli långt... Det korta svaret är att mitt uppdrag var att fortsätta driva Kvällsposten vidare i samma anda som gällt sedan start i januari 1948, med fokus främst på lokal kultur, ledare, nyheter, nöje och sport. Det var också viktigt att säkerställa en digital satsning, och samtidigt utveckla det redaktionella innehållet och satsa på starkt eget innehåll som särskiljer oss från andra tidningar i Sydsverige. Allt detta har vi lagt ned mycket jobb på. Kort sagt var mitt uppdrag att bevara Kvällspostens traditionellt starka ställning, men samtidigt utveckla innehållet och leda redaktionen in i en ny, annorlunda framtid.


Äldre förstasida.
* Din företrädare Mohlin avgick när han fick besked om att KvP:s redigering skulle flyttas till Stockholm. Har du haft några liknande tankar de senaste dagarna?
– Nej, det har jag inte. Som jag svarade tidigare så är det – självklart – ingen rolig process vi är inne i, men jag är övertygad om att Kvällsposten kommer att klara sig bra i framtiden också. Jag tror på omorganisation och det sätt som vi ska jobba framöver.

* Det blir kultur- och ledarskribent och/eller bemanningsanställda som får gå nu. Om du själv skulle få ändra ditt arbete som chefredaktör, vad skulle du då göra?
– Det är viktigt att vara noga här också: Varken kultur- eller ledarredaktören "får gå" eller "blir uppsagd". De har en plats även i den nya organisationen.
– Personligen tycker jag att jag har ett väldigt roligt och stimulerande jobb och jag ser ingen anledning att fundera på något annat. Jag älskar journalistik och framför allt kvällstidningar, så jag har mitt drömjobb, kan man säga. Däremot skulle jag förstås – som alla redaktörer, gissar jag – gärna önska mig att branschen såg annorlunda ut och vi kunde ha ännu bättre resurser.

* Nämn tre redaktionella förändringar i KvP som du initierat till?
– Vi har tillsammans förändrat mycket på Kvällsposten sedan jag kom hit i oktober 2011, och gjort en massa stark journalistik.
– Vi lever i en bransch i stark förvandling och det är viktigt att vara med och leda utvecklingen lokalt. Där har vi klarat oss bra, tack vare att vi har så många så duktiga medarbetare både på redaktionen och på andra avdelningar.
– Den stora förändringen är självklart digitaliseringen. Idag är vi inte bara Sydsveriges största kvällstidning, utan vi är också den tidning i Sydsverige med högst trafik digitalt. Vi är vecka efter vecka större än både Sydsvenskan och HD, för att ta två exempel. Om man räknar samman trafiken mobilt och desktop var vi förra veckan ensamma större än Sydsvenskan och HD tillsammans. Det är en fantastisk resa som personalen har gjort. Att vi skulle vara större än både Sydsvenskan och HD är nog en verklighet som få kunde förutse.

* KvP har nyhetschefer, bitr chefer, f d chefer, redaktionschef och chefredaktör med en redaktion på 14 personer samt många chefer över i Stockholm. Anser du själv att det behövs så många? 
– I den nya organisationen är det avsevärt färre chefstimmar än tidigare. Man ska komma ihåg att det är personalkrävande att ha nyhetschef i tjänst 08-19 under veckans alla dagar, och jag är övertygad om att vi behöver en tydlig nyhetschef som styr upp arbetet för alla våra olika kanaler varje dag, även om vi är färre reportrar än tidigare år. Men självklart förändras nyhetschefens uppgifter också över tid.

* Kommer inte läsarna snart att märka att det inte är många journalister kvar på KvP?
– Det finns absolut ett samband mellan kvalitet och kvantitet. Jag tycker det vore helt fel att påstå något annat. Man har definitivt större möjlighet att göra stark journalistik om man är många fler journalister.
– Med färre reportrar och fotografer kommer vi att tvingas arbeta annorlunda och totalt sett kommer det sannolikt att produceras något färre artiklar, men jag hoppas att läsarna ändå kommer att känna igen sig och vara nöjda med sin Kvällsposten. Det går att jobba annorlunda och på så sätt behålla en stor del av den kvalitet och inriktning som vi har idag, men självklart kommer det att märkas på ett eller annat sätt om vi blir många färre.

* Tror du KvP:s läsare är beredda att köpa Expressen när de "slaktat" deras egen tidning?


– Jag förstår inte frågan. Expressen "slaktar" inte Kvällsposten. Den senaste omorganisationen drabbar hela företaget och alla avdelningar, inte bara Kvällsposten eller GT. Förändringen som Kvällsposten gör är mindre än andra tidningar har gjort den senaste tiden. Jämför med TV4 som lade ner sina lokalredaktioner i Skåne, Metro som helt lämnat Malmö eller Sydsvenskan/HD som minskar 75 journalisttjänster...

*KvP:s upplaga är ibland nere och doppar kring 25 000 ex. Vad tror du händer vid årsskiftet?
– Kvällspostens räckvidd är större än någonsin. De två senaste veckorna har vi haft nära 1,2 miljoner läsare digitalt. Lägg till det alla pappersläsare...
– Sedan är det ett faktum att upplagan faller för papperstidningar i hela världen. Tyvärr är inte Kvällsposten skonat från den utvecklingen. Det går bättre för oss än för andra tidningar, men vi skulle självklart vilja ha en ännu högre upplaga. Vi kämpar på med papperstidningen varje dag och utvecklingen de senaste månaderna är positiv. Vi hoppas att det fortsätter så.

* Är KIA-siffrorna trovärdiga för hur många som verkligen läser KvP? Går annonsörerna efter siffrorna?
– Kia index är det statistikverktyg som alla stora tidningar använder sig av. Det är faktiska siffror. Räckvidden är viktig både för annonsörerna och för tidningarna själva, och Kia index är det sätt de redovisas på idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar