måndag 18 mars 2013

Ny form men en butter signal mot läsaren


Gråsvart och en butter gubbe som blänger på läsarna.
Bättre omslag kan en tidning ha.
Dessutom en tidning som är nydesignad och ska ge tips till andra tidningar hur de ska lyckas.
Allt om tidskrifter förbryllar med sin nya form.

Jag har skrev om tidningen för tre år sedan.
Då hade jag en hel del kritik på att den var extremt svårläst: en lite svag brödtext. men främst ofoget att använda typsnittet Sans seriffer i små notiser och ofta lägga texten i färgplattor.
Allt är borta i den nya formen, men det beror nog inte på mina synpunkter.
Hjälp har de haft av designbyrån AWXT4 som har en stor bredd i att göra om tidningar.

Breda textspalter och teckningar i stället för bilder.
Den buttre mannen på omslaget är Expressens Thomas Mattsson.  På insidorna ser han något gladare ut. Eller kanske är han bara belåten. Mattsson vill sno läsare från befintliga magasin. Expressen vräker ut massor av nya, billiga tidningar.
Amelia Adamo säger att det gäller att ha en plan för nedläggning klar redan vid starten. Den tanken har inte Mattsson.
Vägen till en tidnign. Många uppslag ser ut så här.
Ett tema i AoT är tips för att starta nya tidningar - vilket man inte ska göra, enligt bedömare.
Men flera försöker och några lyckas.
Två av dem har jag redan skrivit om: Moped klassiker och Books & Dreams. Båda är nischade mot läsare med ett specialintresse - grunden för att en tidning ska lyckas.

Grafik om vägen till tryck av tidning.

Jag är inte så säker på att AoT:s form är den rätta för att fånga in läsare. Breda textspalter, få bilder, i stället tecknade porträtt, och lite svår grafik ger en stram profil. Men lättläst är det. Omslaget
är också väldigt svårt.

AoT ska inte locka i tidningsställen. Den vänder sig till fackfolk som får den hemsänd och då behöver den kanske inte vara djärv.
Riktad till mer ”vanliga” läsare skulle jag ge det här rådet: använd typsnitten som förebild för en lättläst tidning, men variera med en roligare layout som överraskar lite här och där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar