söndag 6 januari 2013

Medieåret 2013: Patrik Hadenius - Språktidningen

Patrik Hadenius är skapare och chefredaktör för Språktidningen och systertidningen Språken.
- - - - - - - - - - -  

 "MINDRE BLÄDDER OCH MERA LÄSTIDNINGAR"

* Vilka tidningar tror du kommer att läggas ner/slås samman under året? 

- Trenden just nu verkar vara att bläddertidningarna går ner, medan lästidningarna (som Fokus, Vi och Forskning & Framsteg) går uppåt.

* Hur klarar sig de klassiska familjetidningarna?

- De klassar jag mer som bläddertidningar och jag antar därför att de får svårare. Konkurrensen från nätbaserat läsande och klickande är tuffare för dem än för mer specialiserade tidningar.

* Ser du någon lösning på att kunna ta betalt på nätet?
- Nej, men jag tror att många olika system kan utvecklas. Precis som man kan köpa eller få tryckta tidningar på många sätt, antar jag att digitala texter kan säljas eller delas ut på olika sätt.

* Se två år framåt - var står din tidning då?
- Vi har ökat i utgivning och upplaga i år. Nästa år, 2013, ska vi inte i första hand öka, utan satsa på att samarbeta och befästa ökningen. Sedan hoppas jag att vi står starka och kan expandera igen 2014.

* Ser du någon nisch/ny tidning som har en god chans att etablera sig?
- Barntidningar tror jag på. Det är dessutom en god investering eftersom det etablerar läsning hos en ny generation.

* Vilka råd har du till unga nyutbildade journalister?
- Kombinera god journalistik med specialisering och berättande. Det kommer att vara efterfrågat också framöver.

PÅ ONSDAG: Helena Giertta, Journalisten.
Tidigare: Thomas Mattsson, Expressen, Olle Lidbom, Vassa Eggen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar