onsdag 9 januari 2013

Medieåret 2013: Helena Giertta - Journalisten

Helena Giertta är chefredaktör för facktidningen Journalisten.
- - - - - - - - - -

"Nedskärningar leder till sämre journalistik"

*Vad ser du som mest positivt för din tidning/
verksamhet?
 - Att vi är uppskattade av våra läsare.

*Och vad ser du som mest oroande för tidningar?
- Att intäkterna fortsätter vara svaga och att de tappar rejält i annonsintäkter på print. Att medieföretagen tvingas skära ner för att ge ägarna allt större vinster. Nedskärningarna på redaktionerna leder till sämre journalistisk kvalitet och gör det ännu svårare att hitta intäkter.


*Vilka tidningar får det svårt under året?
- Pratar vi svårt ekonomiskt så är det i mångt och mycket en ägarfråga. Om man sänker vinstkraven och låter företagen hitta sina nya plattformar och intäktsmöjligheter  utan att samtidigt behöva leverera övervinster så kommer de flesta nog att klara sig.
- Vissa tidningar har det redan ekonomiskt svårt och kommer att fortsätta ha det svårt under 2013. Till exempel de gamla A-presstidningarna Östran och Dala-Demokraten. 
Svenska Dagbladets nedskärning och samtida satsning kan gå åt båda hållen. 
- Sydsvenskan har ekonomiska problem, den kan köpas upp eller bantas, men samarbetet med DN kan rädda den.
Mycket är förstås också beroende av konjunkturen, om den stärks så gynnas förstås branschen.
- Publicistisken är förknippad med ekonomin. Men det görs trots svårigheterna i branschen positiva försök inte minst med ökad läsarmedverkan och interaktivitet.

*Vilken är bästa nyhet du förväntar dig?
- Om detta är en fråga där jag kan drömma: Konjunkturen vänder och alla läsare/tittare/lyssnare blir plötsligt benägna att betala för kvalitativ journalistik oavsett plattform.
Mer realistiskt: De försök som görs med mjuka betalväggar på nätet och gemensamma prenumerationer för digitalt och papper börjar ge effekt och krisen för branschen bromsas upp.

PÅ FREDAG: Lars Yngve, Nya upplagan.
Tidigare: Olle Lidbom, Vassa Eggen, Thomas Mattsson, Expressen, Patrik Hadenius, Språktidningen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar