onsdag 11 januari 2012

Tidningschefer spår om 2012 (3)

Vad väntar papperstidningar under 2012?
Chefer för tidningar som varit med i bloggen tittar framåt.
Fyra frågor svarar de på:


1. Vad ser du som mest positivt för din tidning/verksamhet?
2. Och vad ser du som mest oroande för tidningar?
3. Vilka tidningar får det svårt under året?
4. Vilken är bästa nyhet du förväntar dig?

Thomas Mattsson, Expressen:

1. Positivt är förstås att vi når cirka 1,7 miljoner människor per dag och att vi har den rekordhöga räckvidden med bibehållen lönsamhet och med en rad journalistiska satsningar, som vi under 2011 fått svenska och internationella priser för.
Vi har ju jobbat mycket med produktutveckling, som fler tryckta magasin och mer direktsänd tv, men det är också positivt att varumärket ”Expressen” stärkts och att vi nu är mer aktiva i debatten än tidigare, Kort sagt: vi syns och hörs mer, tack vare att våra nyheter exempelvis citeras oftare och att vi är mer aktiva med egna evenemang som ”valstugor” och annat.
- Vi har också fokuserat de redaktionella resurserna mer: vi har fler specialreportrar än tidigare, som exempelvis för att bevaka politik och ekonomi, och på de lokala editionerna i Göteborg och Malmö prioriteras nyhetsarbete med reportrar och fotografer som är ute bland läsarna. Det kommer också fortsättningsvis vara viktigt att hela tiden utveckla organisationen, dels beroende på tidningsmarknadens upplagetrend och dels beroende på konkurrensläget.
2. Utmaningen för tryckta medier är förstås de digitala kanalerna: hur man ska få betalt i print och hur säkerställer de etablerade medierna fortsatta resurser för kvalitetsjournalistik när unga människor i större grad väljer gratismedier?
Kvällspressen agerar ju i stark konkurrens och testar därför nya saker - som tilläggsprodukter, magasin och så vidare - men frågan är om dagstidningar som har en marknadsledande ställning på exempelvis lokala orter kommer förmå utveckla sig lika snabbt? Jag hoppas det, men vi får ju se.
3. Rimligen fortsätter konsolideringen av lokaltidningsmarknaden och det är uppenbart att tidskriftsbranschen redan drabbats med flera nedlagda titlar den senaste tiden.
4. Enligt Sifo Orvesto har ju Expressen redan flest läsare på söndagar, den viktigaste tidningsdagen i Sverige, och under några enskilda veckor har Expressens upplaga också varit större än Aftonbladets räknat över alla dagar. Så ett delmål för oss, gärna under 2012 men senare är också ok, är förstås att återställa marknadsordningen och bli nummer ett-tidningen igen. Sen ska vi fortsätta med nya redaktionella projekt som förbättrar innehållet. Digitalt kommer vi lansera en ny Expressen.se under året.

John Bark, tidningsformgivare, Bark design
1. För om:magasin - att magasinet mött, och väckt, så mycket positiv energi hos så många.
För övrig verksamhet: att behovet av berättelser ökar och alltid kräver en förpackning som motsvarar innehållet och dess syften. Oavsett kanal.
2. Att man tappat fokus, identitet, mod, självförtroende och redaktionella visioner i många tidningshus.
3. Alla som passar in på beskrivningen ovan.
4. Den som överraskar mig positivt.

PÅ FREDAG: Tre tidningschefer till om 2012.1 kommentar: