tisdag 29 mars 2016

Rakt och enkelt om situationen i Stockholm

Grönt som våren i finaste explosion.
Men det handlar om asfalt och betong och lite av livets baksida.
Omslaget på marsnumret av SITUATION  S T H L M kan lätt förvirra ögonen.
Tidningen säljs av hemlösa och ger dem lite värdighet.
För sin inriktning, innehåll och form fick tidningen i fjor Sveriges Tidskrifters stora pris.
Vägen dit har varit lång och målmedveten. Tidningen startades 1995 och marsnumret har nummer 223. Nära 34 000 köper varje månad.


Vad jag kan reagera mot är rubrikerna - eller saknaden av dem.
På omslaget är det mest namn som läsaren förutsätts känna igen men ändå bli nyfikna på.
Insidornas öppningsuppslag har bara korta slagord utan någon större kraft:
Inbillningssjuk. Privatteatrar. Framtiden för sig. Färgad av staden. Tillbaka från livet. Min plats.


Jag hade gärna sett mer än namn eller ord som drog till sig läsarens intresse och inte bara talade om själva ämnet. Nisse Hallberg (bild ovan) läste jag först som Hellberg, en skånsk musiker. Men här handlar det om en komiker i Stockholm.
Kanske räcker bild och kort ingress för att väcka läsaren. För det är inga ointres-
santa artiklar tidningen innehåller.
Det gröna på omslaget är bakgrunden i bilden på Liv Strömquist - (bild ) ovan) huvudperson i innehållet. Hon får även fler rubrikord på omslaget och på insidan är rubriken fyndigt kopplad: Livs bildning.
På åtta sidor berättar hon om sin kulturgärning som som ofta handlar om utstötta.
Liv har blivit hyllad för sin pjäs på Dramaten nu aktuell i tv ihop med Horace Engdahl.


Grundstuket känns igen i varje nummer: lokal miljö, gatuvandring, tidningssäljare får berätta om sina liv och drömmar. Någon som kommit bort från gatumiljön får berätta. Andra personer som finns med är ofta kulturmänniskor. Omslagspersonen dominerar alltid med sju-åtta sidor.
Gatuvandringen blev en aktuell koppling: Marsgatan i Märsta. Annat Kenneth, som bodde i en källarskrubb i 14 år (bild ovan), har funnit sittär  hem i Hälsingland. Magnus hittar alltid lugnet vid barndomens badsjö.

Östbergahöjden (bild t h nedan) har hamnat lite i utkanten, men ska nu få ett lyft. Privatteatrar presenteras (bild ovan) och en konstnär skapar färgklickar i olika miljöer i stan (bild sist).
Recen-
sioner finns av böcker och musik, på Mina egna ord finns många inlägg från läsare och flera andra mindre artiklar finns om Stockholm.
Lite ovanligt är det med lokal journalistik i magasinformat.


Layouten är rak och enkel utan onödigt "smäcker". Stora och små bilder, ofta poserande personer, bryter av. Tre spalter text med mycket tydligt och lättläst typsnitt. Färgklickar är röda plattor med korta faktatexter i vitt. Rakt och enkelt som kan sägas "gå hem på gatan".

Öppningssidorna och ett stort block på slutet använder typsnittet sans seriffer - mitt "tjatämne" (bild t h). Det går att läsa, men ger ett ljust och blekt intryck för ögonen. Lite större grad eller mer svärta som gör det lika lättläst som övrig text kan ge magasinet ett stort lyft.
Sammanlagt kan jag säga att Situation Sthlm är en gatusmart tidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar