måndag 15 juli 2013

Viktigt hjälparbete med syltkakor som avslutning

Sommar och lättsam bläddring i tidningar.
Då är kanske inte Läkarmissionens Svenska Journalen första valet.
Men den kan vara nyttig och leda till eftertanke.

Läkarmissionen
förmedlar varje år över hundra miljoner kronor till hjälpinsatser, främst i Afrika.
Då är det förstås inte viktigast med en glassig tidning till medlemmar och organisationer. Tidningen ganska anspråkslös.
Enkelt papper, lite mindre än A4-format, linjer mellan textspalterna, inte för långa texter och bra bilder. 32 sidor i en lättläst form.

Mammor och barn möts i fängelset.
När formen är enkel blir innehållet viktigare. Här handlar det om människor som finns i och omkring hjälpinsatserna.
Mycket är fångat ur kvinnornas värld.
Ett kvinnofängelse i Moldavien har besökts. Här får mammorna ha sina barn till de är tre år gamla. Sen lämnas barnen till anhöriga eller något barnhem. Tidningen gör ett besök i fängelset den dagen mammor och barn får återse varandra en kort stund.

 
Journalisten Jenny Nordberg, som skriver i Svenska Dagbladet, får stort utrymme (bild ovan) och är  ”lockbete” på omslaget. Hon har gett ut en bok om flickor i Afghanistan. Här lärs flickor att uppträda som pojkar för att ge familjerna högre status.
Jenny nämner en annan intressant sak som många människor delar: att insamlingar och hjälpverksamhet är komplicerat med många fallgropar. Organisationer kan mest få som syfte att garantera sin egen existens.
Hans Rosling - svårfångad.
Män får ändå stort utrymme och mest Hans Rosling, professorn som gör saker begripliga. Nu är Rosling svårintervjuad, konstaterar reportern direkt, och så mycket nytt kommer inte fram. Men även Rosling ser samma sak: kvinnor far mest illa i fattiga länder. Först när de befrias från sina tunga uppgifter kommer de att få resurser och ekonomisk makt.
 
ett hjälpcenter i Sydafrika för övergivna barn är det mest kvinnor som arbetar. En man har därför anställts och han blir en populär fadersfigur och manlig förebilder för barnhemspojkarna. (bild t h)
 
Svenska Journalen är inte den lättsammaste tidningen för slöa sommardagar. På slutet plockar tidningen in lite veckotidningsstil med en sida korsord och en sida med recept, bland annat Ruts syltkakor och Esters marmeladkakor. (bild t h)
En lättsmält avslutning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar