måndag 5 oktober 2015

Konstnärlig form av en tidning

Vad är detta? Ett modemagasin? Reklam för ett klädmärke? Tycker jag sett liknande förut.
Tittar länge. Längst upp till vänster finns en liten text:
KONSTNÄREN
NR 3/205
75 kronor

Där bredvid en ännu mindre text. Med ansträngning läser jag den första rutan: "Mot bakgrund av EU-kommissionens ambition att reformera upphovsrätten har EU-parlamentet..."

 
Det var minst sagt en konstig start. Konstnärer går ofta sin egen väg, även när de gör tidningar...
KONSTNÄREN är medlemstidning för KRO, Konstnärernas riksorganisation och KIF, Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare.
Tidningen ser sig som  "en av landets mest omdiskuterade konsttidningar utan konstkritik men som ändå skärskådar den visuella kulturen och kritiskt granskar dagens kulturpolitik. Något av en kvällstidning för konstbranschen."


En kvällstidning är det inte i formen och rubrikerna.
När jag öppnar till första uppslaget rycker ögonen till. Streck och cirklar med lite text insprängd.
Det är innehållsförteckningen. Med sidan på lite större avstånd kan ögonen urskilja att "strecken och cirklarna" bilder siffror som visar på vilka sidor artiklarna börjar. Faktiskt lite fyndigt. Att hitta sidnumren var inte lätt. Jättesiffrorna från innehållet var pyttesmå på insidorna.


De första sidorna har text i ganska liten grad. Täta spalter rakt upp och ner. Inga mellanrubriker, ingångsord eller blankrader som kan ge lite andhämtning i läsningen. "Rubrikerna" var närmast överskrifter på vad det handlar om.
Notiserna som följer på en sida har samma strama stil. Fyra spalter, rakt upp och ner med korta rubriker. Konsekvent, men blekt med typsnittet seriffer.


I reportagedelen kommer första bilden, som inte är en konst. En intervju med videokonstnären Jonas Dahlberg, som fått uppdraget att skapa minnesplatserna för 22 juli efter massakern på Utöya.
Rubrik saknas och layouten är verkligen originell. Text i stor grad och spalter bara utlagda på sidorna med rubriker inkastade på samma sätt.
Det ser ut som korrekturavdrag med rubrikförslag som väntar på layout och form.
Samma stil följer på de kommande sidorna. Mycket vitt mellan spalterna och grafisk konst som illustration.


de sista sidorna blir det mera "vanlig" tidning med ledaren, intervju med chefredaktören, konstpolitiska inlägg och inbjudna till olika föreläsningar.
Layouten ger jag inga priser. För läsarna är kanske texterna det starka, under förutsättning att de gillar tung läsning, som det här:
En EU-parlamentariker kan försämra för konstnärerna. En barometer pekar på de dåliga villkor konstnärerna arbetar under. I en statlig utredning lyser konsten min sin frånvaro. Museernas rädsla efter attacken mot Charlie Hebdo. Graven som minneskonst belyses liksom monument på offentliga platser.


Chefredaktören Anders Rydell har varit med sedan 2008 och lämnar nu "en tidning som varit så viktig, rolig och givande att arbeta med." Går gör också "tidningens omistlige formgivare Nille Svensson."
Jag tror inte efterträdarna vill ha så många råd om hur man gör tidning, åtminstone inte i formen. Konstnären kommer nog även i fortsättningen att gå sin egen väg med en form av tidningskonst.

KOMMANDE:
Operatidningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar