söndag 18 maj 2014

Ovanligt namn - men bra om böcker


Fyrahundrafemtio - lagom då att betala med en femhundrasedel.
Fyrahundra
femtio som titel på ett nytt magasin om böcker är lite ovanligt.
Titeln kan väcka nyfikenhet, men också missa sina läsare.
”Mer än böcker” står det över titeln
.

Den ovanliga titeln bygger på att papper brukar självantända vid 451 grader. Dessutom en liten koppling till romanen Fahrenheit 451.
Magasinet blir en liten utmanare till den ganska nya Books & Dreams.

Lite tungt med text.
Böcker är bokstäver och ord och även Fyrahundrafemtio är mest av det. Visst finns det bilder med, bra sådana också, diskret placerade. På ett fåtal ställen dras bilder upp på helsida eller ett uppslag.
Texten dominerar och ytligt sett kan det ge ett blekt och grått intryck. Tre smala spalter per sida är lätt för ögat, men helheten blir på flera ställen kompakt. Jag hade gärna sett lite blankrader här och där och en nystart med halvfeta inledningsord. På vissa ställen finns det, men borde varit lite flera.

Gustav och Lisa ser skillnad mellan män och kvinnor.
Texten är lätt att läsa, åtminstone i dagsljus. För vana bokläsare går det säkert bra. Som tidningsläsare skulle jag gärna se att storleken på bokstäverna är lite större. På flera ställen läggs kort text in i rött som ett avbrott. Det fungerar inte helt bra, framför allt inte när det läggs i svart bakgrund.
Korta artiklar i enkelspalt
Mixen är ett kortare artiklar på de inledande och avslutande sidorna. Många pigga analyser av böcker och korta intervjuer med författare. Stramt, men ändå lätt presenterat. Allt i smala spalter i en löpande läsning.
Inget drömjobb hos Amazon
I mittblocket läggs den längre läsningen. En insyn i bokhandeln Amazon med de billiga böckerna visar att arbetsmiljön inte är den bästa.
Det unga paret Gustav och Lisa i Gnesta gör en insyn i sig själva om skillnaden mellan män och kvinnors läsning.
På tio sidor kommer en intervju med Maggie O´Farrell. Här gillar jag inte riktigt övergången där text går från vit sida till att läggas in i bilden. Onödigt svårläst och bryter lite mot typografin.

Inte helt lättläst om Maggie 0´Farrell
näst sista sidan frågar redaktionen:
Gillar du det du sett?
Jodå. Med de små grafiska förändringar jag pekat på blir det mycket bättre.
Fyrahundrafemtio ger matig läsning på nittiotvå sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar