måndag 5 maj 2014

Lika som bär när lokaltidningar görs om


Tidningsfabriker tar över och samordnar fler och fler lokaltidningar.
I förra veckan var det dags för Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar att få ny kostym.
Lite annorlunda i utseendet, men mycket lika i innehållet.

GA:s insidor om färjetrafiken.
GT fick svartare rubrikstil och mer som kvällstidning, GA en klassisk morgontidning med ljusare och lite gammaldags rubrikstil.
Första dagen fick en olycklig krock; samma nyhet och bild dominerade. Premiären blev mycket ”lika som bär”.
Med färgplattorna i topp blev det mest logotyperna som skiljde tidningarna åt. GT:s gula logga är gammal och inte vacker. Den ger förstås profil, men borde gjorts om vid förnyelsen.

GT:s insidor om färjetrafiken.
Öns invånare har två bra lokaltidningar. Människor, verksamhet och livsstil lyfts fram. Bra bilder ges utrymme.
GT är den lite större i upplaga och ansedd som den bättre. GA har ryckt upp sig mycket senaste året.
Samarbetet har blivit tätare när redaktionerna sitter i samma lokal. En jämförelse sker nog med det dagliga innehållet så krockar inte ska uppstå.

Annonserna är samma i båda, ibland har de bytt plats på sidorna.
In- och utrikes i GT med en rubrikstil.
Flera sidor, som in- och utrikes - har exakt samma innehåll. Automatiskt bryts rubrikstilar ut mellan de olika tidningarna. Ett trolleri för ögat.
En enkät bland läsare visade att de gillade omgörningen av GA och GT.
Men kritiker finns också: slå ihop dem till en tidning!

Samma in- och utrikes i GA med annan rubrikstil.
Presstödet ger ön två tidningar. Ägaren, NTM-koncernen, ser fördelar med nästa steg i samordningen: redigeringen av alla tidningar flyttas till Norrköping.
Till Gotland, Norrland, Östergötland, Uppland och Småland ska då tidningar gå genom en mindre central grupp. Synergier kallas det med ett finare ord. I praktiken betyder det att 2-3 personer förlorar jobbet på Gotland.
Detta är en liten utmaning av presstödet. På Gotland är det mer ett jobbstöd än för mångfalden.
Snart en fabrik som sammanställer många tidningar.
Snart ser alla lokaltidningar i Sverige likadana ut i formen.
Färdigmallade sidor finns i några enkla varianter. Text och bilder klickas enkelt in, ofta av skribenten själv.
Borta är redigeraren som såg bilderna, texterna och skapade rubriker och sidor som kunde få läsaren att rycka till - ”det var som fan”!
Lilla Trelleborgs Allehanda gjorde för något år sen en egen profil med djärvare insidor. De vann också en del utmärkelser för det.


Samordning och likstyrning är en väg att klara sig när läsarna minskar. På orter eller närområden där två tidningar konkurrerar
Samma form som Gotlands Tidningar.
kan det krocka - som på Gotland. Likvärdigt innehåll får skiljas åt i olika grafiska profiler.
Gotlands Allehanda är lik Norrbottens
Kuriren, Gotlands Tidningar är som Västerviks
Tidningen. Områden som är geografiskt skilda från varandra så läsarna kan inte jämföra tidningarna.

FOTNOT: Ägaren, NTM-koncernen, har sex större tidningar - Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Norrköpings Tidningar, Corren (Östergötland), Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda, Västerviks Tidningen, Uppsala Nya Tidning. Basen är samma i alla: In- och utrikes, feature, mat och resor, ekonomi, radio-tv. Lokala sidor kompletterar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar