torsdag 25 oktober 2012

Gott om visioner i tung förpackning

De trillar ur tidningen snart varje dag - reklamblad och annonsbilagor.
En del fångar läsaren, men de flesta åker direkt till returpapper.
I förra veckan ramlade något som heter Vision Skåne ur Sydsvenskan.
Det är en sådan som går direkt till returpapper.

Inget fel i visioner eller Skåne. Här finns en hel del:
En direktör vill skapa livskvalitet i världsklass, 500 nya arbetsplatser har skapats i Lund, mobilernas framtida användningsområden, småföretagens tillväxt, ett nytt logistikcentrum, turisters shopping gynnar handeln, mycket om byggande i nya Hyllie i Malmö och en del byggnytt från övriga Skåne.


Men presen-
tationen är för svag - helt enkelt inte läsin-
spi-
rerande. Det saknas journalistisk spänst. Layouten är inte genomtänkt.
Dåliga rubriker, tråkigt skrivna texter, ett typsnitt som är blekt, porträtt på leende och stylade manliga chefer och en och annan kvinna. Allt bara inlagt på sidorna utan liv och engagemang.


Här finns inga namn på vem som skrivit texter eller tagit bilder. Det blir anonymt och opersonligt. Sydsvenskans redaktion är inte inblandad. Överst på varje sida står att det är en tidning från Sydsvenskans försäljnings.
Både som läsare och granskare av tidningar är jag tveksam till de här bilagorna.

Detta hamnar på köksbordet hemma hos ”vanliga” läsare eller i  gratistidningen City som vänder sig till yngre.
Den delas även ut till många företag.
Cheferna som omskrivs bläddrar säkert fram och ser belåtet att de och deras verksamhet är med. Men de inser nog inte att det inte når andra läsare.

 
Redaktör för Vision Skåne är Marie Bosund Hedberg. Hon vill inte säga något om tidningen, utan hänvisar till sin uppdragsgivare, Sydsvenskans försäljning, där Jerry Dahlberg svarar.

* Vilka läsare vill ni nå med den här bilagan?

- Bilagan vänder sig först och främst till näringsliv och företag i Skåne, men har ändå en enkel framtoning som skall attrahera även den breda läsekretsen.

* Är du nöjd med hur materialet presenteras?
- Helt nöjd blir man väl aldrig när det gäller tidningsarbete och det skall nog vara så. Vi kommer att slipa mer på både layout och den redaktionella inriktningen, allt för att leva upp till våra kunders förväntningar.
 

* Vilka reak-
 tioner har du fått?
- Det har varit idel lovord från både läsare och annonsörer som tycker att vi i korta och intressanta artiklar belyser vad som händer i Skåne. Många tycker sig sakna en regional näringslivstidning som speglar Skånes utveckling.
* Har du fått någon synpunkt från läsare?
- Jag citerar en läsare och journalist som skrev: ”Ett stort grattis, nu har ni verkligen lyckats skapa en tidning som verkligen lever i både form och innehåll.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar