måndag 11 maj 2015

Här sjunker det djupt i svenskt vatten


En ångbåt belyst i solnedgång på svenskt vatten. Mörka moln och en regnbåge.
Vackert och inbjudande, trots hot om regn i verkligheten.
Bilden är omslaget till tidningen Svenskt Vatten och kan vara inbjudande till läsning.
Men när jag vänder på bladet till insidorna sjunker allt. Tungt och djupt.

Svenskt Vatten är en branschtidning för de kommunala vatten- och avloppsreningsverken - de ledande miljövårdsföretagen.
Svenskt Vatten vänder sig inte till en bredare allmänhet, utan direkt till branschfolk – tekniker och ingenjörer.
Folk med kunskaper som kanske på ett annat sätt tar del av texter med ett tungt språk.
Lättläst är det inte. Ämnena kan dock även vara intressant för en allmänhet.
Två artiklar kunde lyfts fram bättre i en slagkraftig presentation. Den ena gäller skyfallet i augusti i fjor som dränkte delar av Malmö. Bra bilder till som borde gjorts större. Tung text och en ”rubrik” som inte är särskilt läslockande: Skyfallsutmaningen kräver funktionella regler.
Den andra artikeln gäller en man som i ett dygn stängde in sig på Norrlandsoperan utan mat och utan hur mycket vatten han skulle få dricka. Vatten fick han i olika mängder en gång i timmen, sammanlagt blev det 3,5 liter.
Nu är det inte journalister som skriver, utan branschens eget folk inom organisationer eller kommuner. Kunnigt folk, men inga skribenter.
Tre frilansjournalister har skrivit tre kortare artiklar.
Bilderna är heller inte mycket att visa upp. Mest lite mörka miljöer från olika former av vattenbehandling.
På en bild, knappt större än ett frimärke, rader åtta personer upp sig.
Någon layout ska vi inte tala om. Det är snarare A4-ark med en liten rubrik – eller överskrift kan det kallas – längst upp till vänster och sen tre spalter rakt upp och ner. En och annan bild pillas i kant eller topp/botten. Så är det, sida upp och ner, sammanlagt 44 sidor.
För en tid sen gick jag igenom en konkurrent till Svenskt Vatten – Hav & Vatten från Havs- och vattenmyndigheten.
En ny tidning, fräsch och pigg där det jobbats hårt för att få en journalistisk spänst på innehållet. Inte minst har det lagts ner mycket arbete på språket. Från en statlig myndighet är risken stor att det blir torrt och tungt. Dock inte i Hav & Vatten där det är bra flyt rakt igenom hela tidningen fram till slutet där myndigheten får några egna, tyngre sidor.
I ledaren för Svenskt Vatten skriver VD Anna Linusson: ”...vi behöver lägga grunden för att möta många av branschens utmaningar genom att låta proaktiv kommunikation genomsyra hela organisationen. Här behöver vi precis som andra aktörer ta nästa steg.”
Precis så!
Svenskt Vatten bör snarast i ett första steg ta kontakt med någon som kan göra tidningar, gå igenom texter och språk, samt ge en attraktiv layout och presentation i tidningen.
Då kan Svenskt Vatten nå ut med informationen till sina läsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar