måndag 8 december 2014

Först nätet och sen en papperstidning

Först kort på nätet och sen fördjupande på papper - tvärtom emot vad andra gör.
NewsOresund kommer med ett nytt litet magasin som kompletterar nättidningen.
En unik satsning, säger chefredaktören.
Det får vi hålla med om.nätet är det massor av kortare nyhetsartiklar från båda sidor om sundet.
Även i magasinet är det många korta artiklar på de 56 sidorna. Tre längre fördjupningar finns som fyller halva tidningen: Öresundstågens framtid, en ny stadsdel som skapas i Helsingborg och om Feministiskt initiativ som nu försöker slå sig in i kommunalpolitiken


Gammal och ny tid möts i läsningen. Fler och fler vänjer sig vid kort och tempofyllt på nätet. Vill då samma grupp ha längre läsning på papper? Jag är inte helt säker på att NewsÖresund lyckas.
I de tre längre reportagen kommer alla inblandade parter fram och ger sin syn. Många utläggningar med citat. En del upprepningar finns. Ibland känns det som om texten byggts på bara för att den ska bli längre.


Kartor, tabeller och grafik tar också sin tid att gå igenom, främst i utläggningen om Öresundstågen. När detta läggs ihop med texten blir det mycket.
Allt kunde kortats ner lite, men ändå blivit längre och fördjupande.
Bilderna är mest personporträtt, förutom tåg och perronger.
I delen om Helsingborg hade jag sett en bättre karta och fler bilder med datorgrafik om hur de nya stadsdelarna kan komma att se ut. Visioner för ögat.


Formatet på magasinet är lite större än A5. Behändigt i handen, blänkande omslag och matt blekt papper på insidorna. Den typen av papper känns rätt i ett infomagasin som inte söker läsare som vill ha det flashigt. Texterna har ett typsnitt som är lättläst. Två breda spalter på långläsning och tre på de korta sidorna.

NewsÖresund är en oberoende nyhetsbyrå som vill stärka Öresundsregionen.
Det är väldigt mycket Öresund på nätet, pappret, annonser och bland samarbetspartners. Malmö/Köpenhamn vill lyfta namnet Öresund och sticka upp lite mot Stockholm.

Magasinet är gratis och finns där människor rör sig, som på Malmö airport/Sturup där jag hittade det

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar